bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Ulf Berg, ordförande i Dalarnas jägareförbund och numera också adjungerad ledamot i Svenska jägareförbundet, anser att behandlingen av Karl Heden måste få ett slut! Foto Ulf Danielsson

Ulf Berg, ordförande i Dalarnas jägareförbund och numera också adjungerad ledamot i Svenska jägareförbundet, anser att behandlingen av Karl Heden måste få ett slut! Foto Ulf Danielsson

Hedins vapenförbud bryter mot rättsstatens principer

Snart inleds älgjakten för landets nästan 300 000 jägare, dock inte för företagsledaren Karl Hedin. Eftersom Polismyndigheten vägrar lämna tillbaka Hedins vapen ser det ut som om även denna jaktsäsong är förstörd, för fjärde året i rad.

2021-08-31

Detta trots att Hedin friades på samtliga punkter av Västmanlands tingsrätt och trots att bevisen mot honom var så svaga att ett åtal aldrig borde ha nått domstolen. Kriminologiprofessor Leif GW Persson uttalade exempelvis att han sällan eller aldrig har sett en så svidande kritik från en domstol mot åklagarens bevis. Så undermålig var förundersökningen.

Eftersom domen är överklagad till Svea hovrätt och det sålunda inte finns någon lagakraftbunden dom, vill polisen dock inte återlämna vapnen.

För många boende på landsbygden är jakten inte en fritidssysselsättning vilken som helst. Det är en djupt rotad kultur som man lever med och anpassar sitt år efter. För jägaren Karl Hedin är jakten utan tvekan en viktig del av livet.

Det är därför svårt att se vapenförbudet som något annat än ytterligare en bestraffning I en rättsstat borde ett frikännande innebära att man är fri att leva ett normalt liv, att få röra sig fritt och kunna utöva sina intressen. 

Det gäller tydligen inte för Karl Hedin. Efter att ha visats upp i offentligheten handbojad i Kriminalvårdens gröna kläder och tvingats sitta häktad över 30 dygn med 23 timmars isolering, fortsätter bestraffningen.

Denna rättsskandal måste få ett slut! Låt Karl Hedin få sina vapen tillbaka i den alltför långa väntan på förhandling i hovrätten.

Ulf Berg 
Ordförande Jägareförbundet, Dalarna 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick