bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Sten-Åke Stenberg / Mostphotos

Fotograf: Sten-Åke Stenberg / Mostphotos

Krav från Dalajägarna: Återuppta björnjakten

Licensjakten på björn i Dalarna inleddes den 21 augusti och fick avlysas i stora delar av länet redan nästpåföljande dag! Det snabba förloppet tyder på en stor björnstam i Dalarna och att Länsstyrelsen Dalarna missbedömt omfattningen. Därför kräver jägareförbundet i Dalarna att länsstyrelsen beslutar att jakten återupptas med en tilldelning på ytterligare 15 björnar.

2021-08-25

Enligt vår bedömning är Länsstyrelsen Dalarnas beslut om tilldelningen för licensjakten 2021, och även för tidigare år, på tok för låg för att ens komma i närheten av det förvaltningsmål om 240-280 björnar, som anges i länets förvaltningsplan för rovdjur.

I beslutet om licensjakt för 2021 hävdas att licensjakten syftar till att med en bibehållen stabil och strikt kontrollerad populationsutveckling underlätta spridningen av björnstammen söderut, såväl i landet som i länet.

I propositionen ”En hållbar rovdjurspolitik” anges att utbredningsområdet för björn ska vara Norrbottens, Västerbotten s, Jämtlands och Västernorrlands län samt delar av Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Det innebär, enligt vår uppfattning, att Länsstyrelsen Dalarna inte till fullo följer den inriktning av björnstammens utbredningsområde som riksdagen beslutat. För att på sikt nå den förvaltningsnivå på björn som är beslutad i länets förvaltningsplan för rovdjur behöver, enligt vår uppfattning, fler björnar fällas i år och även kommande år.

Jägareförbundet Dalarna hemställer således att Länsstyrelsen Dalarna beslutar att årets björnjakt återupptas och tilldelar ytterligare 15 björnar enliga följande fördelning:

4 björnar tilldelas områden där jakten avbröts på grund av överskjutning med 4 björnar i område 2.

2 björnar tilldelas område 1, varav 1 björn område 1A.

3 björnar område 3.

6 björnar område 2.

 

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick