bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Sannolikt kommer vinterns vargjakt innebära att vargstammen ökar ytterligare, befarar Ulf Berg, dalajägarnas ordförande.

Sannolikt kommer vinterns vargjakt innebära att vargstammen ökar ytterligare, befarar Ulf Berg, dalajägarnas ordförande.

Licenstilldelningen på varg ännu ett slag i ansiktet!

För första gången sedan 2018 tillåts licensjakt på varg i Dalarna. Licensjakten startar 2 januari 2022 och ska vara avslutad senast den 15 februari. Beslutet om licensjakt är självfallet välkommet, men totalt antal vargar på tok för få.

2021-09-30

 I själva verket utgör den låga tilldelningen ytterligare ett slag i ansiktet på jägare och dalfolk med tamboskap i vargtäta områden. Årets jakt är unik såtillvida att endast gränsrevir omfattas, det vill säga vargrevir som sträcker sig över Gävleborgs, Dalarnas, Örebros, Västmanlands, Jämtlands och Västernorrlands länsgränser.

Men istället för tillåtna 33 individer i hela det vidsträckta mellersta rovdjursförvaltningsområdet borde tilldelningen omfatta minst 33 vargar endast i Dalarna.

Steg för steg har proposition ”En hållbar rovdjurspolitik” från 2013  förvanskats och urholkats. Vargfrågan skulle avdramatiseras genom att föra besluten närmare de direkt berörda. I Viltförvaltningsdelegationerna skulle man ta hänsyn till åsikterna hos jägarna och de som lever nära vargen.

Resultatet har dock blivit en stor besvikelse och skapat ytterligare frustration hos jägare som blir av med sina jakthundar, föräldrar som inte vågar släppa ut sina barn och inte minst ägare av tamboskap som drabbas av vargattacker.

Viltförvaltningsdelegationens beslut om att tillåta fyra föryngringar ändrades till åtta föryngringar av länsstyrelsen i Dalarna. Det skapar inte förtroende för förvaltningen av varg.

Huvudproblemet ligger dock på högre ort. Regeringens siffra på 300 vargar för gynnsam bevarandestatus strider mot riksdagens beslut. Enligt gällande riksdagsbeslut ligger gynnsam bevarandestatus för varg på 170-270 där även den lägre gränsen är väl tilltagen.

Med stor sannolikhet kommer nästa års ytterst begränsade licensjakt på varg leda till att vargstammen ökar ytterligare. Samtidigt tilltar frustrationen och känslan av att ha blivit överkörd och inte lyssnad till hos dem som lever nära vargen. Det är en helt ohållbar situation!

Ulf Berg
ordförande, Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick