bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Älgjägarna måste vara extra uppmärksamma

Älgjaktspremiären i södra Dalarna sker från och med i år på ett fast datum, 8 oktober. I länets norra och mellersta delar startade älgjakten redan 1 september och pågick några veckor innan uppehållet under älgens huvudsakliga brunstperiod. Återstarten av älgjakten inom dessa områden sker först den 9 oktober, dvs en dag senare än premiären i de södra länsdelarna.

2021-10-07

Det är således viktigt att älgjägarna i länets mellersta och norra delar är uppmärksamma på att de kan återuppta älgjakten först på lördag den 9 oktober.

Beslut om uppehåll under älgens huvudsakliga brunstperiod fattas av Länsstyrelsen och anledningen till diskrepansen i år är att beslutet om tidpunkt för jaktuppehåll under älgens brunst togs av Länsstyrelsen långt innan Regeringen beslutade om ändrad tid för jaktstart av älgjakten i de delar av landet som har jaktstart i oktober.

  • Från Jägareförbundet Dalarnas sida ser vi det som självklart att vi ska ha ett jaktuppehåll under älgens huvudsakliga brunstperiod och förstår Länsstyrelsens bedömning att bibehålla tidigare beslut avseende tidpunkten för brunstupphållet men det är viktigt att älgjägarna är uppmärksamma på förhållandet så ingen av misstag påbörjar sin jakt den 8 oktober säger Jaktvårdskonsulent Hans Johansson.

Vi är övertygade om att Länsstyrelsen inför kommande års älgjakt beslutar att återstarten av älgjakten i länets mellersta och norra delar kommer att sammanfalla med älgjaktspremiären i länets södra delar menar Hans Johansson. 

För ytterligare information kontakta

Jaktvårdskonsulent Hans Johansson,
Tel 010-5847653
Mail hans.johansson@jagareforbundet.se

 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick