bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Förbundsordförande Peter Erikssons (i mitten) i samspråk med styrelseledamoten Johan Frost (t.v.) och Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna. Foto Christer Gruhs

Förbundsordförande Peter Erikssons (i mitten) i samspråk med styrelseledamoten Johan Frost (t.v.) och Ulf Berg, ordförande i Jägareförbundet Dalarna. Foto Christer Gruhs

Vargfrågan i fokus på Öster Malma

Under veckoslutet 1-2 oktober samlades representanter från jägareförbundet i Dalarna, Västmanland, Värmland, Örebro, Stockholm, Gotland, Uppsala och Gävleborg till konferens på Öster Malma. Konferensen är återkommande och ger deltagarna från länen och regionen en möjlighet att torgföra frågor som de anser är förbundets strategiska och operativa mål med fokus på 2022.

2021-10-03

Många var nyfikna på vad nyvalde förbundsordföranden Peter Eriksson skulle ta upp vid konferensen.  Han var tydlig i sitt budskap, inte minst i vargfrågan, men också om jägareförbundets övriga verksamhetsmål. Knappast en överdrift påstå att Peter Eriksson stärkte sin position bland deltagarna genom sina budskap vid konferensen.

Andra viktiga frågor som diskuterades var samarbetet med skogsbruket, innehållet i allmänna uppdraget, medlemsrekrytering, särskilt riktat mot unga jägare.

Från jägareförbundet i Dalarna deltog Ulf Berg, ordförande och Johan Frost, styrelseledamot. Hans Johansson, Falun, fanns också på plats i sin roll som funktionsansvarig för jakt- och viltförvaltning.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick