bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Peter Eriksson (t.h) väcker förhoppningar om kunna sluta leden kring jägareförbundets framtidsfrågor, konstaterade dalaordföranden Ulf Berg när han tackade den nye förbundsordföranden för besöket hos dalajägarna. Foto Ulf Danielsson

Peter Eriksson (t.h) väcker förhoppningar om kunna sluta leden kring jägareförbundets framtidsfrågor, konstaterade dalaordföranden Ulf Berg när han tackade den nye förbundsordföranden för besöket hos dalajägarna. Foto Ulf Danielsson

Nye förbundsbasen hos dalajägarna

Peter Eriksson, jägareförbundets nye ordförande, gästade Jägareförbundet i Dalarna när förbundet kallat till sedvanligt höstmöte i Leksand (24 november). Ett 40-tal jägarrepresentanter från olika håll i länet hade mött upp. Det gick inte att ta miste på att många av mötesdeltagarna har stora förväntningar på den nye jägarbasen!

2021-11-28

Peter Eriksson är sedan länge en hängiven jägare med tillgång till två jämthundar. Men han befarar att det nya uppdraget med dess digra uppdragslista, betyder att antalet jaktdagar kommer att begränsas.

Vid leksandsmötet var han också snabb med att framhålla att jägareförbundet inte är någon myndighet, men likväl en stark röst i frågor som rör jakten tack vare förbundets koppling det så kallade Allmänna uppdraget.

Förbundsordföranden var ”förvarnad” om vilka frågor som är de mest aktuella bland jägarna i Dalarna. Peter Eriksson var därför inte senfärdig med att ta upp rovdjursfrågan. Jägareförbundet i Dalarna har vid olika tillfällen framfört synpunkter om att förbundet på riksplanet måste hjälpa till i opinionsarbetet med att åstadkomma begränsningar när det gäller förekomsten av varg och björn i dalaskogen.

Peter Eriksson sade sig vara väl informerad om situationen i Dalarna, vad gäller tillväxten av björn och varg.  Johan Frost, Mora och Pierre Hedlund, Särna båda med säte i jägareförbundets dalastyrelse, tog tillfället i akt för att betona vikten av att förbundet agerar tuffare i rovdjursfrågan om jägareförbundet ska behålla sin trovärdighet bland medlemmarna i rovdjursutsatta regioner i Dalarna.

Klövviltfrågan kom också upp till debatt under mötet i Leksand. Dialogen med skogsägarna, såväl bolag som privata, är viktig eftersom de utgör en viktig samarbetspartner, men där samsynen brister, fick Peter Eriksson veta.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick