bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Tommy Colling från Gustafs får sitt älghorn bedömt av Jägareförbundets Erik Mattsson. Foto Christer Gruhs

Tommy Colling från Gustafs får sitt älghorn bedömt av Jägareförbundets Erik Mattsson. Foto Christer Gruhs

Jakt i Gagnef

Välkomnande marschaller lyste upp vägen från E16 in mot golfbanan och golfkrogen i Rista i Gagnef. Det var 18 minusgrader, så glöggen som bjöds gästerna under promenaden från parkeringen till möteslokalen förstärkte det positiva välkomnandet.

2021-12-08

Decemberkvällens jägareträff i Gagnef blev lyckad också publikt. Ett 50-tal personer mötte upp för att få information om jaktfrågor i allmänhet och om vildsvinsjakt i synnerhet. Dessutom fanns kunniga hornbedömare på plats. Jaktvårdskonsulenterna Erik Mattsson och Hans Johansson fick en ”svettig” afton eftersom många jägare kom för att få sina jakttroféer bedömda.

På plats i Rista var också företrädare för Interjakt och Studiefrämjandet, vilka informerade både om jaktutrustning och aktuell utbildning i frågor med jaktlig inriktning. Informationsflödet var således konstant och blev inte mindre intressant av Per Zakariassons, jaktvårdskonsulent i Stockholm, föredrag om utvecklingen för vildsvin och råd om hur jakt på vildsvin bör ledas och organiseras.

Föredraget ledde till många frågor från en initierad jägarkår. De handlade om hundens roll i samband med jakten, om utfodringsfrågor och vad som är viktigt att överväga när det gäller den fortsatta förvaltningen.

Under kvällen informerade också Ulf Berg, jägareförbundets dalaordförande, om jägareförbundets utveckling i Dalarna, speciellt med tanke på rekryteringen av styrelseledamöter till verksamheten i kretsarna. En slutsats av diskussionen som följde måste bli att det kan bli aktuellt med fusioner av vissa kretsar där intresse och åldersstruktur kräver förändringar.

Innan den lyckade jaktkvällen gick mot sin avslutning informerade Ulf Berg också om ”senaste nytt” i vargfrågan samt om andra frågor som jägarorganisationen ser som påtagliga utmaningar. Han tackade också arrangörerna för ett bra värdskap, inte minst Britta Lundh, administratör Jägareförbundet Dalarna, som hållit i de flesta trådar inför träffen in Gagnef.

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick