bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Lojakt i Dalarna 2022

Den första mars är det dags för årets lojakt i Dalarna. Totalt åtta djur får fällas inom två jaktområden.

2022-02-23

LoDalarna2022Norr.jpgJakten får bedrivas från den första mars, till dess att jakten avlyses, dock längst tom 31 mars.

I område 1, Norra får högst två djur fällas.

 

I område 2, Södra får högst sex djur fällas.

LoDalarnaSyd2022.jpg

Det är viktigt att ni anmäler er i Naturvårdsverkets Jägarregister om ni tänkt jaga lo. 

Information om återstående tilldelning finns på telefonsvarare: 010-225 04 70

Om du fällt eller påskjutit ett lodjur ska du anmäla detta till Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 omgående, senast inom en timme. Då ska du uppge:

  • Skytten och jaktledarens namn, adress och telefonnummer
  • När djuret fällt eller påskjutits (datum och klockslag)
  • Var djuret fällt eller påskjutits

Länsstyrelsen informerar i samband med detta om hur fällt djur ska hanteras samt bestämmer tid och plats för besiktning.

 

Länsstyrelsens beslut om lojakt:  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.74bb1bce17ce9bbba594d86f/1640257807822/Beslut%20om%20licensjakt%20efter%20lo%20i%20Dalarnas%20l%C3%A4n%202022.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick