bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Most Photos

Fotograf: Most Photos

Björnspillningsinventering 2022

Samma dag som björnjakten startar - 21 augusti, är det dags för björnspillningsinventering i Dalarna.

2022-03-25

Mellan den 21 augusti och 31 oktober behöver Naturhistoriska Riksmuseet få in provkit med spillning för att kolla DNA på just den spillningen och således kartlägga hur många björnar vi har i länet. Inventeringen är en grund inför tilldelning av björnjakt och det är väldigt viktigt att vi, som ju är många ute i buskarna, hjälper till så att det verkligen tydliggörs hur många björnar som finns i vårt län!

Björnobsen visar att vi har en trend med en ökande björnstam och en bra genomförd spillningsinventering kan behövas för att övertyga länsstyrelsen om att en ökad tilldelning är nödvändig för att begränsa en oönskad tillväxt.

Som ansvarig på kretsen har man en viktig roll i detta. Vi behöver hjälp att distribuera kit till alla jägare, såväl björn som älgjägare. Du behöver också informera om spillningsinventeringen i kretsen, till jaktlagen och dina kompisar så att de i sin tur kan sprida detta vidare. Vikten av att vi är många i det här kan inte nog understrykas.

Mer information kommer inom kort.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick