bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Inför Jägareförbundet Dalarnas årsstämma 2022

Kretsarna har att före den 6 mars lämna uppgifter till kontoret i Falun om deltagare på årets förbundsstämma, uppgifter om kontaktpersoner i kretsstyrelsen och hantering av motioner.

2022-03-03

I år kommer vi att skicka ut årsstämmohandlingarna digitalt, därför är det viktigt att vi även får in e-postadresserna. 

  1. Listan med fullständiga namn, e-postadresser och medlemsnummer på ombud och suppleanter till länsstämman är viktigt att vi får in, senast 6 mars. Glöm inte e-postadresserna och medlemsnumren

  2.  Det är mycket viktigt att listan med styrelse, valberedning och funktionärer inkommer så fort som möjligt efter kretsens årsmöte, senast 6 mars.

Viktigt med fullständiga kontaktuppgifter inklusive  medlemsnummer & e-postadresser

  1. Förutom val av stadgeenliga funktionärer bör följande Funktionärer och Områdesansvariga personer utses:

Se lista, Funktion- och Områdesansvarig.

Om ingen Områdesansvarig utses går all korrespondens till den Funktionsansvariga personen.

Vid frågor, hör då av er till mig.

  1. Eventuella motioner skall även dessa vara kansliet tillhanda senast 6 mars.

 

Britta Lundh

Administratör

Svenska Jägareförbundet

Krontallsvägen 10

791 55  Falun

Tel: 010-584 76 51

E-post: britta.lundh@jagareforbundet.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick