bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

4 frågor ställda till kommunpolitiker i samtliga kommuner i Dalarnas län

Svarsviljan har varit överraskande låg i många av Dalarnas kommuner. Av Dalarnas 15 kommuner är det bara 1 kommun, Smedjebacken, där samtliga representanter för de politiska partierna lämnat svar.

2022-04-10

De stora flertalet svar trycker på att det av riksdagens fattade beslutet på 170-270 vargar ska efterlevas, att det är för stor numerär av vargar i Dalarna, ökat lokalt påverkan på förekomsten av varg i länet och snabbare beslut om skyddsåtgärder vid vargincidenter.

Väldigt dålig svarsfrekvens från Mp 1 svar av 8 möjliga, av kommunerna är det Gagnef som har lägst antal svar 1 av 8 möjliga.

Av de svar som sticker ut är att samtliga svar beskriver en oro av vargförekomst i kommunen, samtliga svar som getts (utom V från Säter och Mp från Smedjebacken) om antalet vargar i Sverige och då Dalarna vida överstiger det av riksdagens beslutade nivåer, beslut i riksdagens ska efterlevas.

Samtliga svar ger vida handen att en ökad påverkan ska finnas när det gäller det lokala perspektivet på förvaltningen av varg.

När det gäller oron för jakt med hund i vårt län har samtliga svarat, att jakt med löshund är ett kulturarv som vi ska vara rädda om. Avvikande i denna fråga är V svar från Säter att citat ” Löshundsjakt har inte bedrivits särskilt lång tid i Sverige.” till skillnad från övriga 50 svar som inkommit på frågan ”Hur ser ni på att invånare i kommunen upplever oro inför jakt med löshund?” där man påpekar att detta är ett kulturarv och att denna oro måste tas på största allvar.

Jägareförbundet Dalarna enkät varg.pdf

Ulf Danielsson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick