bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

En kunnig skara politiker från riksdag, region och kommuner deltog med intresse i debatten om jaktens framtida möjligheter. Foto: Malin Liljeholm

En kunnig skara politiker från riksdag, region och kommuner deltog med intresse i debatten om jaktens framtida möjligheter. Foto: Malin Liljeholm

Jägare laddar inför manifestation!

Jägareförbundet Dalarna har varit samlade till årsstämma (9 mars) i Borlänge. Utmärkta stämmolokaler hos Dalarnas science park skapade goda förutsättningar för både förhandlingar och debattklimat. Dryga 70-talet ombud kom för att delta.

Omvalde ordförande Ulf Berg. Foto Malin Liljeholm

Omvalde ordförande Ulf Berg. Foto Malin Liljeholm

2022-04-10

Inte helt oväntat kom stämman att präglas av jägarnas syn på den förda rovdjurspolitiken. Svenska jägareförbundets Erik Ågren, till vardags biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt, inleda för att redogöra för hälsoläget på viltsidan. Det blev en intressant och i allt väsentligt också lugnande redogörelse för hälsoläget på viltsidan.

Sedan var det dags för utfrågning/debatt med deltagande av lokala politiker från höger till vänster på länets politiska skala. Debattledare var jägareförbundets Henry Sténson, numera medlem i Rättviks jaktvårdskrets. Debattörerna representerade samtliga politiska nivåer; riksdagen, regionen och kommunerna.

Huvudtema blev inte helt oväntat jägareförbundets kampanj ”Nu får det vara nog”, syftande till att skapa opinion kring vargfrågan inför valet i höst. Deltagarna i debatten visade förståelse för jägareförbundets oro, men det fanns också åsikter om att sansa debatten och hitta lösningar som förenar båda intressena; dels vargens rättmätiga existens, dels jägarkravet på en vargnivå som inte äventyrar framtida löshundsjakt och inte minskar intresset för jakt.

Valet av styrelse blev okontroversiellt. Det blev omval över hela linjen, vilket innebär att styrelsen har följande sammansättning: Ulf Berg, ordförande, Gatu Olle Nilsson, skattmästare, Pierre Hedlund, Johan Frost, Mats Larsson, Anette Eklund, Per Thorsell och Henric Lindh. Revisorerna Jan Ordeus och Mats Ingemar Zetterström fick också förnyat förtroende.

 

Christer Gruhs

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick