bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Roger Arnefalk

Fotograf: Roger Arnefalk

Licensjakt på björn 2022

Nu har årets tilldelning inför licensjakten på björn presenterats, i Dalarna kommer 48 björnar att få fällas.

2022-06-28

- Vi på Jägareförbunet är inte nöjda med denna tilldelning och vi kan konstatera att vi har olika uppfattning om björnstammens utveckling än Länsstyrelsen Dalarna. Nu gäller det att vi jägare gör en riktigt bra spillningsinventering i höst, att den bekräftar våra bedömningar och att detta kommer avspegla sig i tilldelningen inför licensjakten 2023, säger Ulf Berg.

Gemensamt uttalande från Länsstyrelsen Dalarna och Jägareförbundet Dalarna

Länsstyrelsen bygger sitt beslut på den beskattningsmodell som Naturvårdsverket beställt för länsstyrelserna. Enligt den har vi en svagt nedåtgående trend för björnstammen.

Jägarförbundet tar fram siffror för björnstammen genom björnobs och för Dalarna visar den på en viss ökning av björnstammen - till skillnad från den modell som länsstyrelsen använder.

Nu är det viktigt att vi får till en bra spillningsinventering i Dalarna. Länsstyrelsen kommer att använda resultatet från den som underlag inför nästa års beslut om licensjakt efter björn.

Jägarförbundet och länsstyrelsen har som gemensamt mål att stammen ska ligga inom förvaltningsmålet.

Länk till beslutet från Dalarnas länsstyrelse

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick