bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Nu börjar rovdjursinventeringen

Den 1 oktober börjar rovdjursinventeringen som ligger till grund för länsstyrelsernas rapport och som spelar en viktig roll för besluten om licensjakt. Rapporteringen från 1 oktober till 28 februari (lo) och 31 mars (varg) är alltså en grundsten i förvaltningen av stora rovdjur i Sverige och vi jägare gör skillnad!

2022-10-01

Inventeringsresultaten spelar en viktig roll för att myndigheterna ska kunna fatta beslut om licensjakt. Rapportering från första oktober till sista februari/mars är alltså en grundsten i förvaltningen av stora rovdjur i Sverige och vi jägare gör skillnad!

Du rapporterar enkelt dina observationer på Skandobs.se eller via app. Mer information finns jagareforbundet.se eller kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för tips och råd.

Vilka observationer räknas?

För länsstyrelsernas inventering av varg och lo räknas bara familjegrupper och föryngring. För varg är det alltså bara observationer av flera djur som räknas till inventeringen och för lo bara observationer av hona med unge.

Det är anledningen till att länsstyrelsen inte alltid hör av sig, trots att man rapporterat en observation i Skandobs.

Betyder det att det bara är värt att rapportera när man sett flera djur?

Absolut inte! Observationer av ensamma djur hjälper oss att få en överblick av de stora rovdjuren och var de rör sig i naturen. Det är en väldigt viktig del i att bygga kunskap om rovdjuren i landet och jägarnas bidrag spelar stor roll.

Hur är det med viltkameror?

Sedan några år tillbaka har lagändringar gjort det lättare för allmänheten att använda viltkameror. De har blivit en viktig del i att spåra och observera rovdjur, särskilt när det inte är någon snö.

För att kunna använda bilder som underlag i rovdjursinventeringen behövs det här:

  • kamerans inställningar för tid och datum måste vara rätt och kunna kontrolleras
  • bilder och filmer ska finnas kvar på ett SD-kort så att de kan granskas
  • övriga lagar och regler om placering, utmärkning och informationsskylt gäller givetvis

Mer information om reglerna runt viltkameror finns hos Naturvårdsverket.

En guide till hur du rapporterar rovdjursobservationer i Skandobs finns här: Rapportering i Skandobs

Självklart är du alltid välkommen att kontakta din lokala jaktvårdskonsulent för råd och tips.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick