bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Jägareförbundet Dalarna är mycket missnöjd med länets licensbeslut på varg

För en tid sedan fick vi Länsstyrelsen Dalarnas beslut om licensjakt på varg 2023. Ett beslut som vi för Dalarnas del anser är oacceptabelt, förvisso jakt i två revir på 14 individer men endast små områden av reviren berör vårt län. Vän av ordning frågar sig då förstås varför Jägareförbundet Dalarna inte överklagar ett oacceptabelt beslut?

2022-11-03

Vid inventeringen förra vintern hade Dalarna 4 länsegna vargföryngringar och delade 10 vargföryngringar med angränsande län, trots detta får vi i princip inte någon vargjakt över huvud taget. Summerat innebär detta att Dalarna har 8,75 föryngringar vintern 2021/22 och det är den summan samt länets beslutade miniminivå som Länsstyrelsen Dalarna hade att beakta vid sitt licensjaktbeslut. Det är av den anledningen det är meningslöst att överklaga. Vidare har Förvaltningsrätten i en tidigare dom diskvalificerat möjligheten att överklaga i syfte att öka tilldelningen.

Vargförvaltningen i Sverige behöver således i grunden förändras, vi måste få politiska beslut som innebär en kraftig sänkning av referensnivån från dagens 300 vargar, ökade möjligheter till skyddsjakt vid vargangrepp på hund etc. Med den tillträdande regeringens löften om 170 vargar förutsätter vi en snar förändring. Den siffran har stöd i riksdagsbeslutet från 2013.

Inom ramen för nuvarande referensnivå i Sverige har vi också ett stort problem i Dalarna. Av de 30 föryngringar som är hela Sveriges målsättning har länsstyrelsen Dalarna tagit på sig 8. Det är inte rimligt. Länets viltförvaltningsdelegation, som bland annat ska ta övergripande beslut kring jakt- och viltförvaltningsfrågor beslutade att 4 årliga föryngringar av varg i Dalarna kan vara acceptabelt, intill dess att politikerna på riksnivå har förändrat den nationella målsättningen. Länsstyrelsen Dalarna med dåvarande Landshövding i spetsen beaktade inte Viltförvaltningens beslut utan fördubblade Dalarnas åtagande.

Det är alltså denna, helt oacceptabla miniminivå på 8 årliga vargföryngringar i Dalarna som är problemet och varför inte Länsstyrelsen idag inte kan ta beslut om en licensjakt på varg värd namnet. För våra medlemmar i Jägareförbundet Dalarnas är detta helt oacceptabelt. Vi vet att miniminivåerna för varg kommer att vara regionala från den första november. Här har länsstyrelsen möjlighet att göra om och göra rätt, Dalarnas vargbörda ska stå i förhållande till vår geografiska storlek. Denna möjlighet, tillsammans med uttalanden från partierna i vår nya regering gör att vi ser en strimma hopp i framtiden. Vi konstaterar även att vi har stöd i gällande lagstiftning, vargstammen ska minska där koncentrationerna är som högst. Vi ser fram emot en licensjakt som bidrar till att kraftigt sänka vargstammen i Dalarna.

 

Ulf Berg, ordförande
Jägareförbundet i Dalarna

Mats Larsson, vice ordförande
Jägareförbundet Dalarna samt
delegat i Viltförvaltningsdelegationen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick