bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Rekord har slagits

Nu har det gått 18 dagar sedan inventeringen avslutades och vi antar att alla prover skickats in och kommit fram till Naturhistoriska Riksmuseet.

2022-11-18

DNA analyser pågår och det dröjer ända till juni innan vi får ett resultat. Under tiden kan du följa ditt prov på Rovbase.se, där det uppdateras löpande.

Med det sagt, rekord har slagits!

Antal insamlade prover (förra inventeringen, 2017 i parentes):

Gävleborg: 2775 (2013)
Dalarna: 2057 (1100)
Värmland: 88
Västmanland: 9
Uppsala: 6
Stockholm: 6
Örebro: 8

Och många har engagerat sig (förra inventeringen, 2017 i parentes):

Gävleborg: ca 800 personer (ca 850)
Dalarna: ca 800 personer (ca 500)

Planen framöver är att ta fram kartor på kretsnivå för de insamlade proverna, löpande uppdatera er när vi får information och sedan kommer vi att bjuda in till en träff tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet och länsstyrelsen i respektive län när resultatet har kommit.
Tack Naturhistoriska riksmuseet för kartbilderna!!

Stort tack för ert engagemang!! 

Hanne Kringstad
Jaktvårdskonsulent

Dalarna_avslut.png

Dalarna med 2057 inlämnade björnspillningar

Gävleborg_avslut.png
Gävleborg med 2775 insamlade björnspillningar

Värmland_avslut.png
Värmland med 88 insamlade björnspillningar 

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick