bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Avskjutningsrapportering för Dalarna 2021-2022

Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grund-stenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.

2022-12-15

Avskjutningsrapport: 1 juli 2021 - 30 juni 2022
Jägaren lämnar sina skottlistor till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se
Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jä-garkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckl-ing, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.
Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas ut-veckling på jaktvårdskrets- och länsnivå.
På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.

Läs hela rapporten via nedanstående länk:

Avskjutningsrapport-2021_22-Dalarna.pdf

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick