bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Vildsvinsstammen minskar i Dalarnas län

För första gången sedan början på 2000-talet kan vi se att vildsvinsstammen minskar i Dalarnas län, det visar årets viltövervakningsrapport från Svenska Jägareförbundet. I rapporten för jaktåret 2021 – 2022 kan man se att avskjutningen minskat med knappt 6%. Data baseras på inrapportering på avskjutning av de svenska jägarna, vilket ger en möjlighet att se trender i den svenska faunan och utveckling av olika viltarter. Detta spelar en viktig roll i att forma vår kunskap om de vilda djuren och hur vi förvaltar dem.

2022-12-12

  • Länets jägare är medvetna om problemen vildsvinen kan orsaka i bland annat jordbruk och trafik och har tagit ansvar genom en ökad jakt. Ett ökat jakttryck tillsammans med möjligheten att använda mörkerriktmedel och vårens väderförhållanden för nyfödda vildsvinskultingar har lett till sämre överlevnad för stammen, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson på Svenska Jägareförbundet Dalarna.

Inte bara vildsvinen ser ut att minska i Dalarna utan även rådjuren och förekomsten av hare ser ut att minskat senaste året. Medan haren minskat över lång tid så har rådjursstammen varit stabil med vissa variationer mellan åren. Samtidigt kan vi se en positiv utveckling av förekomsten av rödräv. Variationen kan bero på flera faktorer så som jakttryck, predatorer och väder under försommaren.

  • Vilt som räv, hare och skogsfågel har ofta cykliska variationer då räven är en stor predator på samtliga. Ett år med mycket sork klarar sig hare och skogsfågel bättre men finns lite sork jagar räven mer av annat vilt så som hare och skogsfågel. Tack vare jägarnas frivilla insamling av data kan vi se viltstammarnas utveckling och justera förvaltningen av dessa, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.

Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 samlat in data över de svenska viltstammarna. Rapporterna ger oss ett kvalitativt underlag att basera vår kunskap om de vilda djurens utveckling på. Få andra länder har tillgång till statistik som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Att insamlingen av data bygger på jägarnas frivilliga insatser ger dessutom uppgifterna hög trovärdighet. Den svenska jägarkåren är den viktigaste förutsättningen för att få in denna viktiga data som placerar Sverige i framkant när det gäller den här typen av kunskap.

På Svenska Jägareförbundets Webbplats viltdata.se finns avskjutningsstatistik för svenska viltarter. Informationen finns från lokala kretsar och länsnivå till riksnivå.

Anna Olofsson
Jaktvårdskonsulent
Anna.olofsson@jagareforbundet.se
010 – 584 76 62

Ordförande Jägareförbundet Dalarna
Ulf Berg
Ulf.berg@moderaterna.se
070 – 250 43 40

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick