bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Inför lojakten 2023

Den första mars är det dags för årets lojakt i Dalarna. Totalt sjutton djur får fällas, varav högst sju lodjur får utgöras av honor som väger över 14 kg. Jakten får bedrivas i två delområden.

2023-02-24

Jakten får bedrivas från den första mars, till dess att jakten avlyses, dock längst tom 31 mars.

I område 1, hela länet får högst 17 djur fällas, varav högst 7 honor.

I område 2, Norra delen av länet får högst tre lodjur fällas, varav högst två honor. 

Det är viktigt att ni anmäler er i Naturvårdsverkets Jägarregister om ni tänkt jaga lo: https://jagarregistret.naturvardsverket.se/Auth?ReturnUrl=%2f

Du som jagar är skyldig att minst en gång i timmen informera dig om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-225 04 70, du kan utöver detta också registrera dig för länsstyrelsens SMS-tjänst (se mer i jaktbeslutet).

Om du fällt eller påskjutit ett lodjur ska du anmäla detta till Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 omgående, senast inom en timme. Då ska du uppge:

  • Skytten och jaktledarens namn, adress och telefonnummer
  • När djuret fällt eller påskjutits (datum och klockslag)
  • Var djuret fällt eller påskjutits

Länsstyrelsen informerar i samband med detta om hur fällt djur ska hanteras samt bestämmer tid och plats för besiktning.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida och kolla igenom beslutet inför jakten!

https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/djur/jakt-och-vilt/licensjakt-efter-stora-rovdjur/licensjakt-lodjur.html

Hanne Kringstad
Jaktvårdskonsulent

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick