bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter Hanne Kringstad och Anna Olofsson. Foto Torbjörn Andersson

Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter Hanne Kringstad och Anna Olofsson. Foto Torbjörn Andersson

Älg-kväll i Västerbergslagen jvk

Med anledning av de oroväckande siffror som kan ses på många håll i länet gällande älgstammens utveckling så genomförde Västerbergslagens Jaktvårdskrets under tisdagskvällen en älg-kväll för ca 45 st deltagande medlemmar samt jägarrepresentanter i kretsens ÄFOn och ÄSOn.

2023-03-09

Jägareförbundets jaktvårdskonsulenter Hanne Kringstad och Anna Olofsson var på plats och höll i mötet. Under kvällen diskuterades vad som hänt med älgstammen sedan den ”nya” älgförvaltningen trädde i kraft, hur läget i län och krets ser ut just nu och vad som måste göras framgent.

”Vi ville med denna kväll dels ge våra medlemmar lite mer insyn i hur läget ser ut just nu, men också få möjlighet att höra hur våra medlemmar ser på situationen och höra vad vi från kretsen och från länsföreningen kan göra för att stötta våra medlemmar och jägarsidans ÄFO och ÄSO-representanter i denna fråga. Det är viktigt att vi får höra allas åsikter.

Självklart så ser situationen lite olika ut på olika områden, men tyvärr så var oron bland deltagarna ganska stor, många av de som tog till orda under kvällen kände en oro att om trenden fortsätter som det är nu så kanske vi snart inte har någon meningsfull älgjakt kvar, säger Torbjörn Andersson ordförande i kretsen.”

Hanne och Anna berättade även om det arbete som nu ska köras igång av länsföreningen för att förhoppningsvis försöka få rätsida på den negativa trenden i älgstammen.

Tillbaka till överblick