bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Kommer länsstyrelsen minska inventeringen av rovdjur nu?

Jägareförbundet Dalarna ser det som djupt olyckligt och ett steg i fel riktning att de minskade anslagen till naturvård också leder till neddragning på rovviltsinventeringen. Inventeringen ligger som vi alla vet till grund för licensjaktsbeslut, för att nå de förvaltningsmål som finns för länet.

2023-03-02

  • Förekomsten av rovdjur är helt avgörande för hur vi kan bedriva jakt, dels om vi kan släppa våra hundar men också för hur vi ska beräkna uttag i förvaltningen, säger Ulf Berg. Vi uppfattar också att regeringen inte dragit ner i den delen. Här måste länsstyrelsen prioritera på annat sätt.

Tidigare fanns det ett samarbete mellan Länsstyrelsen och jägarkåren där utsedda jägare kunde inventera och kvalitetssäkra spår på samma sätt som Länsstyrelsens naturbevakare.

  • Vi från Jägareförbundet i Dalarna är beredda att återuppta samarbetet kring kvalitetssäkring av rovdjursspår. När fler kan inventera och spåra säkerställer vi att allmänhetens observationer bekräftas och dessutom tillvaratar vi den stora kunskap som finns inom jägarkåren. Ett sådant samarbete skulle också stärka förtroendet för Länsstyrelsen i jägarkåren, säger Ulf Berg.

Från de senaste årens inventeringar så ser vi att rovviltstammarna ökar i länet, vi ser också att mycket händer inom tex vargstammen och revir flyttar sig eller splittras.

  • När arbetet med inventeringar borde utvecklas ytterligare är det olyckligt om staten och länsstyrelsen tar ett stort steg i motsatt riktning, säger Ulf Berg.
  • Nu måste länsstyrelsen se över sitt beslut då regeringen inte har minskat anslagen till handläggningen av rovdjuren utan till olika åtgärder av reservatsbildning, avslutar Berg.

Läs länsstyrelsen Dalarnas pressmeddelande här

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick