bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Foto Ulf Danielsson

Foto Ulf Danielsson

Dalavåren inom Jägareförbundet Dalarna

Här kommer några rader om våren från oss i Länsföreningen i Dalarna. Våren drog igång med en vargjakt som knappt involverade vårt län på grund av Naturvårdsverket beslutade miniminivåer, som vi ansåg vad alldeles för höga för vårt län. Framöver förvaltas vargen över hela mellersta rovdjursförvaltningsområdet och vi har påtalat att nivåerna för Dalarna måste ner!

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

2023-05-16

Älgförvaltningsdelegater bjöds på utbildning tillsammans med kretsordföranden och älgfrågan har bubblat rejält hela våren, vi har skrivit debattartiklar och varit tydliga med var vi står i älgförvaltningen. Vi vill kunna ha en avskjutning på minst 2-3 älgar/1000 ha i hela länet. Detta arbete fortsätter under sommar och höst.

Vi har träffat den nya landshövdingen och även här påtalat den oroväckande utvecklingen för älgen i länet samt våra orimliga nivåer på vargrevir. Vi har också genomfört dialogmöten med Länsstyrelsen där vi pratat om älg, björn och varg. Vi känner en positiv anda hos både landshövding och länsstyrelse och att samverkan fungerar bra.

En kretssammanslagning har skett, Grangärde har gått in i Västerbergslagen. Vid kretsårsmötena så bildades också en styrelse i Transtrand, väldigt kul så kretsen stått utan styrelse i några år. Länsföreningens stämma genomfördes i Rättvik med besök av förbundsordförande Peter Eriksson. Ett antal motioner behandlades och skickades vidare till Svenska Jägareförbundets stämma.

Det är glädjande att se allt engagemang som finns i kretsarna med hundkurser, temakvällar, skytteverksamhet, motioner till förbundet och mycket annat som pågår. Det är vi tillsammans som gör Jägareförbundet och vi vill rikta ett stort tack till att ni engagerar er och skapar så bra verksamhet i vårt län!

Nu kör vi vidare mot hösten som förhoppningsvis ska bjuda på många fina jakttillfällen.

 

Länsföreningen genom Hanne.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick