bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Roger Arnefalk / Mostphotos

Fotograf: Roger Arnefalk / Mostphotos

Pressmeddelande från Jägareförbundet Dalarna björnspillningsinventeringen 2022

Hösten 2022 samlade jägarna in 2059 spillningsprover från björn till grund för den inventering som utförs vart femte år i länet. I dag presenterade Naturhistoriska Riksmuseet resultatet som visat på 360 individer i Dalarna. Utifrån antalet individer görs sedan en beräkning för att få fram storleken på björnstammen, där ligger Dalarna län mellan 408 – 481 björnar, med ett medel på 443 björnar.

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

2023-05-26

  • Det första jag vill göra är att rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i inventeringen. Nu har vi fått ett bra resultat som tydligt visar att björnstammen har ökat i länet. Det är också något vi påtalat för Länsstyrelsen under flera år eftersom björnobsen har en tydligt ökande trend, säger Ulf Berg ordförande Jägareförbundet Dalarna.

Förvaltningsmålet för länet är 240 - 280 björnar och vid inventeringen 2017 hade Dalarna ca 396 björnar, ambitionen från Länsstyrelsens varit att få ner björnstammen till förvaltningsmålet. Vi ser nu att de modeller som använts har genererat en för låg avskjutning då vi tvärtemot målet att minska björnstammen har fått en ökande stam.

  • Vi var flera som sa att om den här inventeringen inte visar att björnstammen har ökat så skulle vi gå i ide, så säkra har vi varit på vår sak, säger Johan Frost, rovviltsanvarig i Jägareförbundet Dalarna. Nu räknar vi med en ökad tilldelning till hösten så att vi går ner mot förvaltningsmålet för björnstammen i länet. Detta är otroligt viktigt eftersom björnen är ett stort rovdjur som tar många älgar årligen, något som påverkar älgstammen och våra möjligheter till jakt.
  • I och med att björnspillningsinventeringen endast genomförs vart femte år och vi nu ser att inventeringen bekräftar björnobsens trendkurva så räknar vi med att större vikt kan läggas vid björnobsen i framtiden. Det är långt mellan inventeringarna, kan vi använda björnobsen i större utsträckning så kanske förvaltningen kan fungera bättre i framtiden, avslutar Ulf Berg.

Kontaktpersoner:

Ulf Berg
070 250 43 40

Johan Frost
070 677 88 78

Tillbaka till överblick