bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Madeleine Lewander

Fotograf: Madeleine Lewander

Gissningsleken fortsätter

Så har då information från Dalarnas länsstyrelse skickats ut som ett pressmeddelande. Vargen minskar i länet, älgen minska i länet och björnen ökar i antal.

Fotograf:	Roger Arnefalk

Fotograf: Roger Arnefalk

2023-06-01

När det gäller vargens numerär har länsstyrelsen själva utfört denna inventering, där man aktivt väljer bort inlämnad spillning av utomstående i flera fall. Orsaken sägs vara brist på pengar.  När det gäller inventeringen av varg så är uppenbarligen uppfattningen att alla vargar hittas. Men vargen som fälldes utanför Falun på skyddsjakt sägs inte finnas med vid tidigare inventeringar, vilket visar om uppgiften är korrekt att det finns ett mörkertal. 

När det gäller björn har främst jägare samlat in björnspillning och allt analyseras för om möjligt fastställa DNA. Vi kan klart konstatera att länsstyrelsens bedömning om björnstammens storlek varit helt fel. Den har ökat, inte minskat. Görs då rätt bedömning av vargstammens storlek?

Att älgstammen har eller håller på att hamna i ett kritiskt läge när det gäller numerären, har väldigt få personer i myndighetsvärden agerat på. Det stora flertalet har liten kunskap om sakernas beskaffenhet och först nu efter flera larmrapporter från jägare och Jägareförbundet så verkar fler inse att främst äbin varit direkt felaktigt underlag för förvaltning av älg. Vi kan krydda med en betydligt större björnstam än förvaltningsmålet så kan vi nog hitta de stora bristerna i beslutsunderlagen när planer för förvaltning av älg fastställs.

Så varför har länsstyrelsen misslyckats i sin bedömning och med sitt uppdrag från regering och riksdag, att förvalta dessa olika djurstammar? Att vi nu har fler än 400 björnar i länet visar bara att myndighetens resultat styrs av andra mål än vad våra folkvalda beslutat, är det samma mål när det gäller vargen, järven, lo?

När det gäller inventering har Jägareförbundet vid flera tillfällen erbjudit sin hjälp. Glädjande är att Jägareförbundet Dalarna och länsstyrelsen nu börjar med ett gemensamt projekt för att förbättra inventeringsresultaten. Ett bra och korrekt underlag är det bästa medlet mot felaktiga beslut. Då är ökad samverkan ett första steg i rätt riktning.

Du kan läsa Länsstyrelsen Dalarnas pressmeddelande här

 

Ulf Berg
Ordförande
Jägareförbundet Dalarna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick