bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Foto: Oscar Lindvall

Spillningsinventering älg och rådjur

Under våren har åtta älgförvaltningsområden och tre älgskötselområden spillningsinventerat älg och rådjur i länet.

2023-07-13

Uppåt tusen trakter är inventerade i länet och säkerligen har lika många jägare engagerat sig i inventeringen. Tillsammans med Älgobsen, avskjutningsstatistik och det nya verktyget LST Moose ger detta en bra grund att stå på i älgförvaltningen. Spillningsinventeringen säger också något om fördelningen i områdena, vilket tex LST Moose inte gör.

Resultatet är varierande, på några håll har älgstammen ökat medan den på andra minskat. 

Här kan du läsa alla rapporter från årets inventering: Spillningsinventering 2023

 

RIKTIGT BRA JOBBAT ALLIHOP! 

Tillbaka till överblick