bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Foto Jordbruksverket

Foto Jordbruksverket

Afrikans svinpest (ASF) 230918

Under helgen har omkring 400 personer genomfört ett omfattande sökande efter smittade vildsvin inom det avspärrande området

2023-09-18

Information hämtad från Jordbruksverkts webbsida:

Under helgen genomfördes ett intensivt sökande efter vildsvinskadaver i den smittade zonen. Omkring 400 jägare letade i skog och mark i den insats som Jordbruksverket leder.

– Det är många aktörer som samverkar i bekämpningsarbetet som Jordbruksverket leder och samordnar. Jägarnas insats är avgörande för att vi så snabbt och effektivt som möjligt ska få en bild av var inom zonen det finns smittade vildsvin, säger Robert ter Horst, insatschef Jordbruksverket.

Helgens sökinsats ledde till att 16 vildsvinskadaver påträffades. Samtliga fynd gjordes inom en radie av fem kilometer från den plats där de första fynden påträffades. Kadavren har provtagits och kommer nu att analyseras på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Uppgifter från SVA:
Nu har 41 vildsvin provtagits, 34 av dessa ha påvisad smitta och hos 7 st påvisades ingen smitta.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick