bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Ny satsning ska stödja jägare vid fysisk och psykisk kris

Region Dalarna, Svenska Jägareförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) samarbetar för att nå ut till länets jägare med information om psykisk hälsa och hur man som jaktkamrat eller närstående kan agera oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa/sjukdom.

2023-09-07

Kunskap om psykisk sjukdom, första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) kan vara skillnaden mellan liv och död. Dalarnas jägare kommer i höst att få ett kort med bland annat en QR-kod. Med QR-koden kommer man till en websida hos Jägareförbundet, vilken innehåller konkreta råd för hur man bör agera livräddande vid både psykisk ohälsa och fysisk sjukdom eller olycksfall. Webbsidan innehåller även information om kontaktvägar till vården. Jägarna rekommenderas att i lugnt läge ta del av informationen och sedan spara kortet med övriga plastkort för att enkelt kunna repetera hur man bör agera. 

Materialet har tagits fram i samverkan mellan Region Dalarna, HLR-rådet och Jägareförbundet Dalarna.

– Vi provar ständigt nya sätt att nå ut och få fler att söka vård i tid för psykisk ohälsa. På samma sätt som fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, behöver fler lära sig rädda i psykisk kris. Rädsla för att göra fel kan ibland göra att vi inte agerar alls. Med mer kunskap hoppas vi få fler att känna sig trygga i att hantera olika former av kris, säger Cecilia Tegelberg, suicidpreventionssamordnare. Tillsammans kan vi finnas där för varandra och göra skillnad genom livräddande insats, oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa/sjukdom.

Varje år tar drygt 50 personer i Dalarna sitt liv, varav nästan 80 procent är män. Av dessa använder 14 procent ett licensierat vapen som metod, en siffra som är högre jämfört med andra regioner.

- I jaktlaget är vi jägare vana vid att ställa upp och hjälpas åt för att lösa praktiska problem. Med den här satsningen vill vi ge jägarna de verktyg de behöver för att även kunna hjälpa varandra vid fysisk eller psykisk sjukdom, säger Ulf Berg ordförande Jägareförbundet Dalarna.

https://jagareforbundet.se/var-verksamhet/vara-projekt/hjalp-vid-psykisk-ohalsa/

Samarbetet lanseras i samband med den internationella suicidpreventiva dagen som äger rum den 10 september. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att lyfta det förebyggande arbetet med att förhindra suicid.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Kontakta en vårdcentral om du har självmordstankar eller mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen. Där kan du antingen få behandling eller vägledning till vidare hjälp.

 Ring 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård, eller om du som närstående behöver råd. 

Ring alltid 112 om situationen är akut.

Kontaktperson:

Ulf Berg,
ordförande Jägareförbundet Dalarna
070-250 43 40


Cecilia Tegelberg
Suicidpreventionssamordnare, Region Dalarna
cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Tillbaka till överblick