bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Ekipaget med deltagaren Alfred och den irländska settern Den Röde Jägaren Sirius fick fälla en orre. Foto Jan Ekebjär

Ekipaget med deltagaren Alfred och den irländska settern Den Röde Jägaren Sirius fick fälla en orre. Foto Jan Ekebjär

Utbildningsjakt efter skogsfågel

Under söndagen 3 september genomförde Studiefrämjandet och Jägareförbundet Dalarna en utbildningsjakt efter skogsfågel på länsföreningens jaktmark Kullen norr om Grangärde.

2023-09-05

Kursen riktade sig i huvudsak till de elever som genomgått Studiefrämjandets Jägarkoleutbildningar i länet de senaste åren. Meningen med utbildningsjakter är att eleverna ska erbjudas möjlighet att prova på olika typer av jakter under ledning av våra kursledare. Kurserna genomförs i 2 delar, en digital där vi går genom lite säkerhetsfrågor, jaktligt upplägg och lite utrustningsfrågor och sedan kör vi en fysisk jakt. 
Deltagarna fick denna gång testa på att jaga för stående fågelhundar och trädskällare. Både deltagare och hundförare vittnar om god fågeltillgång.

Jan Ekebjär
Studiefrämjandet Dalarna

Tillbaka till överblick