bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Göran Ekström

Fotograf: Göran Ekström

Älgläget efter första älgjaktveckan i oktober

De sju första jaktdagarna så samlas det in älgobservationer (Älgobs), kort och gott hur många älgar som observeras i skogen. Denna siffra delas på antalet mantimmar och genom att vi gjort detta i många år kan vi följa trenderna i älgstammen, ökar den eller minskar den eller ligger den konstant?

2023-10-17

I och med att oktoberjakten startade den 8:e oktober och att vi nu har jagat älg i hela länet så kan vi dra vissa preliminära slutsatser av älgläget.

  • I Dalarna ser vi en ökning i Älgobsen jämfört med föregående år. Det vi ser den här hösten beror på hur vi jagade i fjol och vi vet att vissa jaktlag höll inne redan då för att man upplevde en svag älgstam, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.

Dalarna hade två år av kraftig nedgång i Älgobsen fram till i fjol, en trend som nu kanske är bruten.

  • Vi måste ha något år till på Älgobsen innan vi kan dra för stora slutsatser, säger Anna.

Reproduktionen, eller antalet kalvar per ko har också svängt uppåt. Den kurvan visar hur många kalvar som finns kvar efter sommaren till jaktstart.

  • Kalv per ko påverkas såklart av hur många kalvar som föds men också predation. Har vi en äldre älgstam av hög kvalité så kan vi förvänta oss att fler kalvar föds, då har vi också fler kalvar kvar vid jaktstart trots predation från björn och varg, säger Anna.

I dagsläget har jägarna rapporterat in ungefär 50% av de mantimmar som rapporterades i fjol. Dels har vissa jaktlag inte jagat sina sju första dagar än, där kan vi förvänta oss att fler timmar rapporteras in. Sen återstår att se om totalt antal timmar är färre i år än i fjol, vilket isåfall kan tyda på att jägarna jagat mindre i år. Jägareförbundet Dalarna har under våren rapporterat om att älgstammen i delar av länet är väldigt låg och en del jaktlag har valt att avstå jakt eller att minska antalet jaktdagar.

  • Vi arbetar hårt med älgfrågan genom utbildningar och information, i år har vi framförallt tryckt på vikten av att skjuta kalv innan vuxen så att vi säkerställer en god kvalité och höjd medelålder i älgstammen, säger Ulf Berg ordförande Jägareförbundet Dalarna.
  • För många av våra medlemmar är älgjakten den viktigaste jakten. Vi hoppas att älgstammens negativa utveckling de senaste åren ska vändas så att vi säkerställer en långsiktigt hållbar älgjakt där vi kan fälla minst 3 älgar per 1000 ha i länet, med vissa lokala variationer, avslutar Ulf.
Tillbaka till överblick