bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Fällor och viltvårdsmatriel

Vid Jägareförbundets kansli i Falun finns ett begränsat utbud av fällor, holkar och målmaterial till försäljning.

Minkfångst under våren!

Under våren, när minken vandrar efter vattendragen för att söka revir är en bra tid för fällfångst. Att få bort minken innan parning och yngling är ett mycket effektivt sätt att bedriva viltvård på. Passar både enskilda jägare, jaktlag och föreningar.

Tänk också på...

...att i mars är det hög tid att se över fågelholkarna och sätta upp nya.

Priser på fällor 2019

Lista på fällor och holkar som finns till försäljning på Jägareförbundet Dalarnas kontor i Falun.

  • "IHJÄL" mink          medlemspris 600 kr, icke medlem 950 kr
  • "IHJÄL" mård          medlemspris 600 kr, icke medlem 950 kr
  • Grävlingsfälla           medlemspris 1 900 kr, icke medlem 2 500 kr
  • Mesholk                    medlemspris 100 kr, icke medlem 200 kr

Grävlings/Katt -fälla finns att hyra max 2 veckor

  • Grävlingsfälla          medlemspris 200 kr/vecka, ej medlem 300 kr/vecka
  • Kattfälla                   medlemspris 200 kr/vecka, ej medlem 300 kr/vecka

Förhandsboka via telefon 0771-830 300, begär att bli kopplad till Jägareförbundets kansli i Falun.

Länkar och dokument


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-03-18 2019-01-29