bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Lodjursinventering viltkamera

Ny lagstiftning underlättar användningen av viltkameror. Vi kan nu använda dem inom viltförvaltningen, vilket gett oss helt nya möjligheter att följa och inventera viltstammarna.

Lodjursinventeringen och därmed även möjligheterna till jakt har tidigare varit beroende av goda spårförhållanden och därmed även vintrar med god tillgång på snö. Med varmare samt mer snöfattiga vintrar försvåras inventeringarna och det jaktliga uttaget minskar som en konsekvens, detta även fast det finns gott om lodjur.

Nu när viltkamerorna är tillåtna för allmänheten kan vi dock öka möjligheterna att säkra många föryngringar genom att placera dessa till passager där lodjuren ofta går och därmed öka chanserna för årlig jakt. Desto mer rapporter som kommer in och fler föryngringar som kvalitetssäkras kan vi som Jägareförbund trycka på myndigheter och beslutsfattare än mer för att få till en förvaltning som syftar till att nå de mål som är satta. Därför ska man inte se detta som att man hjälper myndigheterna, utan det är för att hjälpa oss själva, utan fakta kan vi inte påverka. Jägarna har med hjälp av detta nu stora möjligheter att bidra till en ökad licensjakt.

Vi vet att väldigt många jägare har viltkameror vid saltstenar, kanske vill Du flytta din till platser där du vet att lodjur passerar under inventeringssäsongen. Vi lovar att Du även kommer att lära dig massor och få ny kunskap om vilka djur som rör sig i markerna.

Kontakt:

Svenska Jägareförbundet

Tel: 010-584 76 38

E-post: filip.anostam@jagareforbundet.se

 

Länsstyrelsen Dalarna

Tel: 010-225 03 79

E-post: arne.soderberg@lansstyrelsen.se


2020-11-25 2020-11-25