bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Tips och trix

Lodjur är väldigt nyfikna och uppsöker ihåligheter som jordkällare eller grottor. De går gärna fram till saker som skiljer sig från det normala och som de då revirmarkerar på. Det kan vara stugknutar, soptunnor, en stor sten eller något som Du själv placerat ut.

En vanlig EUR pall eller en stolpe har visat sig vara ett effektivt sätt att få lodjur att stanna upp och låta sig fotograferas. Pallen kan man sen spreja med valeriana eller något annat doftmedel som till exempel bävergäll. En otvättad strumpa har visat sig även det fungera! Det är även bra att fästa en granruska ovanför placeringen av doftmedlet som man även där kan spreja doft på. Granruskan hjälper dels att sprida doften men skyddar även mot att doften täckas av snö. Valeriana finns att köpa i hälsokostbutiker.

Det gäller även att placera kameran och doftstationen på exakt rätt ställe där Du med erfarenhet vet att lodjuren passerar. Försök minnas var Du brukar se lodjursspår och hitta sen en lämplig plats så nära som möjligt.

imagecp3z6.png
Figur 2 länsstyrelsen Västmanland

Kamerans placering

De stora rovdjuren har ofta bråttom, de stannar upp en kort stund eller passerar kameran i snabb fart. Inte sällan kommer djuren på rad, men inte direkt efter varandra.

Därför ska kameran ställas in så att den tar så många bilder som möjligt i tät följd. Det ökar chansen att få med djur längre bak i kön! Placera gärna kameran så att den är riktad lite snett emot den stig du förväntar dig att djuret ska passera. Placerar du den vinkelrätt mot djurets färdriktning minskar tiden den befinner sig inom kamerans område. Tänk även på att sätta kameran i rätt höjd så att rörelsesensorn känner av djuren, strax över navelhöjd brukar vara bra för lodjur.

Det är även av vikt att man sätter kameran på ett träd eller en stolpe som inte är för klen så att den står stadigt även när det blåser, en bild från en kamera som inte är still blir sällan bra. Det är även bra att sätta kameran så att den är under skydd från snö och regn så att inte kameralinsen påverkas negativt av fukt och kondensen.

imagep7joh.png

Väderstrecket är också av vikt, bilder i motljus är sällan bra och riskerar endast att ge otydliga bilder. Sätt därför viltkameran i skuggiga partier med ryggen mot solens. Vilket väderstreck som är bäst kan skilja sig då beroende på om det är skog eller andra föremål som ändå täcker solen i en viss riktning. En annan fördel med en skuggad plats är att föremål inte riskerar att bli upphettade på samma sätt eftersom det riskerar att trigga kameror som känner av och utlöser på grund utav temperaturskillnader.


2020-11-25 2020-11-25