bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Vad gäller?

För att en bild ska kunna användas som underlag i inventeringen måste kamerans tidsangivelser vara riktiga och kunna kontrolleras. I de fall det rör sig om viktiga iakttagelser ska länsstyrelsens personal kunna kontrollera platsen. Bilderna eller filmerna ska ligga kvar på SD kortet och eventuella sekvenser ska kunna granskas. Allt för att minimera risken för fotomontage och att bilderna är från annat år. Fusk har ju som bekant förekommit inom foto.  Alla bilder med människor ska omedelbart raderas. Bilderna/filmerna ska lämnas till länsstyrelsen så snart som möjligt för att platsen ska kunna kontrolleras.

Bilder och filmer mottages fram till 1 april för lodjur och 10 april för varg. Tveksamma fall granskas av en expertgrupp som avgör om det t.ex. är en familjegrupp eller två vuxna lodjur tillsammans.

Vad säger lagen?

Viltkameror får användas för viltövervakning, men inte hur som helst. För det första ska man undvika platser som människor regelmässigt besöker. Eventuella bilder på människor ska omedelbart raderas. Platsen ska vara utmärkt så att de som närmar sig kameran vet att de kan bli fotograferade, vidare ska det finnas en informationsskylt som förklarar syftet med, lagstödet för

kameran och vem som ansvara för den. Exempel hittar du här (https://jagareforbundet.se/contentassets/1134768e9a6c49148c2aea11fb164415/information-mall-atelkamera.pdf)!

imageuepwm.png

Figur 1: Svenska Jägareförbundet


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-11-25 2020-11-25