bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Ulf Backman

Bågjakt

Svenska Jägareförbundet arbetar för att införa bågjakt i Sverige. Det är en etisk, fungerande jaktform som bland annat våra grannländer Danmark och Finland tillämpar med mycket goda resultat.

Vad tycker Svenska Jägareförbundet om bågjakt?

Svenska Jägareförbundet är för bågjakt och redan 2007 tillstyrkte förbundet ansökan om bågjakt. Positiv till bågjakt men inte aktiv – så kan Jägareförbundets inställning angående bågjakt beskrivas fram till 2016 då årsstämman tog ett första steg mot att aktivt arbeta för bågjakt. 2017 års stämmobeslut var att införa bågjakt och redan 2018 resulterade arbetet i att naturvårdsverket kom med ett förslag om bågjakt. Efter en remissvända och debatt valde Naturvårdsverket att ge SLU vetenskapliga råd i uppdrag att utreda bågjakten 2019. I mars 2020 kom yttrandet från rådet och Jägareförbundet arbetar nu för att Naturvårdsverket skall ta ett positivt beslut och inför bågjakt.

Läs mer om Svenska Jägareförbundets arbete för bågjakt:

Läs Jägareförbundet remiss om jakt med pil och båge från 2007

Därför vill förbundet har bågjakt (2017-11-03)

Naturvårdsverket vill tillåta jakt med pilbåge (2018-06-29)

Naturvårdsverkets remissförslag (2018-06-28)

Läs Jägareförbundets remissvar från 2018

Naturvårdsverket: Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt (2018-11-30)

Bågjakt – befintligt underlag är tillräckligt 2018-11-30

Jägareförbundet försvarar bågjakten - med fakta (2019-02-27)

Jägareförbundet fortsatt positiv till bågjakt (2020-03-10)

Nytt krav på införande av bågjakt (2020-07-20)

 


2020-07-07 2023-03-08