bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Ulf Backman

Bågjakt

Svenska Jägareförbundet arbetar för att införa bågjakt i Sverige. Det är en etisk, fungerande jaktform som bland annat våra grannländer Danmark och Finland tillämpar med mycket goda resultat. Jägareförbundet beslutade på årsstämman 2019 att starta ett närverk för bågjägare inom Jägareförbundet, Gävleborg är först ut och leder det arbetet.

Vad tycker Svenska Jägareförbundet om bågjakt?

Svenska Jägareförbundet är för bågjakt och redan 2007 tillstyrkte förbundet ansökan om bågjakt. Positiv till bågjakt men inte aktiv – så kan Jägareförbundets inställning angående bågjakt beskrivas fram till 2016 då årsstämman tog ett första steg mot att aktivt arbeta för bågjakt. 2017 års stämmobeslut var att införa bågjakt och redan 2018 resulterade arbetet i att naturvårdsverket kom med ett förslag om bågjakt. Efter en remissvända och debatt valde Naturvårdsverket att ge SLU vetenskapliga råd i uppdrag att utreda bågjakten 2019. I mars 2020 kom yttrandet från rådet och Jägareförbundet arbetar nu för att Naturvårdsverket skall ta ett positivt beslut och inför bågjakt.

Läs mer om Svenska Jägareförbundets arbete för bågjakt:

Läs Jägareförbundet remiss om jakt med pil och båge från 2007

Därför vill förbundet har bågjakt (2017-11-03)

Naturvårdsverket vill tillåta jakt med pilbåge (2018-06-29)

Naturvårdsverkets remissförslag (2018-06-28)

Läs Jägareförbundets remissvar från 2018

Naturvårdsverket: Mer underlag behövs för att avgöra frågan om pilbågsjakt (2018-11-30)

Bågjakt – befintligt underlag är tillräckligt 2018-11-30

Jägareförbundet försvarar bågjakten - med fakta (2019-02-27)

Jägareförbundet fortsatt positiv till bågjakt (2020-03-10)

Nytt krav på införande av bågjakt (2020-07-20)

 

Nätverk för bågjakt

Svenska Jägareförbundet verkar för sina medlemmar samt för en god förvaltning av det vilda. Vårt mål är så mycket jakt som möjligt inom ekologiska och etiska ramar och därför vill vi erbjuda svenska jägare möjligheten till bågjakt. Syftet med nätverket är att ge ett mervärde till våra medlemmar i form av träffar, kunskapsutbyte, jaktstigar och annat som intresserar dig som jagar eller vill jaga med pilbåge. Ett nätverk är inget utan medlemmar och det är du som driver nätverket och styr vad nätverket erbjuder. Ditt engagemang är viktigt så gör din röst hörd och bli medlem i Svenska Jägareförbundet så stöder du arbetet för införande av bågjakt i Sverige.

Tyvärr innebär dagens situation med nya coronaviruset att planerade möten och bågjägarträffar får ställas in eller skjutas på framtiden. Följ uppdateringar på denna sida eller vår FB sida Jägareförbundet Gävleborg för senaste nytt om träffar och aktiviteter. Den här sidan är under uppbyggnad och fler sidor med information om bågjakt kommer att läggas till. Vad vill du läsa om? – skriv till våran styrelseledamot och bågjaktsexpert Ulf Backman


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-07-07 2021-01-26