bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Lennart Nilsson

Viltövervakning

Jaktens framtid - Din insats är viktig för allas vår jakt!

Rapporten från ditt jaktlag behövs och är viktig! Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen. För att upprätthålla den kunskapen och kunna följa viltstammarnas utveckling är det viktigt att vi rapporterar vår avskjutning och sammanställer den information vi har.

Rapportera i Viltdata

Rapportera ditt jaktlags totala avskjutning i Viltdata. Rapporteringen avser jaktåret, vilket innebär 1 juli till och med 30 juni. Kom ihåg att rapportera allt vilt som skjutits. Det är lätt att komma ihåg kronhjortar och vildsvin men kanske svårare med skator och nötskrikor. Men det är viktigt att rapporteringen är fullständig så att alla jaktbara viltarter kan följas.

Din rapport är viktig

Det är av största vikt att vi jägare levererar data av hög kvalitet om viltet och jakten.  Det behövs som stöd för att förvalta våra viltstammar. Rapporteringen har också stor betydelse vid beslut av jakttider. I dagens samhälle finns en stor efterfrågan på information om vilt och jakt. Bra data om viltstammarnas utveckling blir därmed allt mer betydelsefull för att undvika att viltförvaltningen faller offer för tyckande och spekulationer.

www.viltdata.se

Lathund för viltövervakning

 

https://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2018/12/Avskjutningsrapport-2017_18.-G%C3%A4vleborg.pdf

 

Avskjutningsrapport småvilt 2020-2021


2019-04-07 2022-01-26