bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Jaktledarutbildning

Jaktledarutbildning i Färila 23-24 April

Foto Madeleine Lewander

2016-04-06

 

Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget. Förutom att ha kontroll på jaktens genomförande så att den sker på ett säkert och bra sätt vid olika former av gemensamhetsjakt ska jaktledaren också ha kunskap om lagar och regelverk. Det är också jaktledaren som genom sitt uppträdande sätter normerna i jaktlaget vad gäller jaktetik och hantering av viltet.

Kursavgift

1 250 kr, inklusive mat och kaffe

Syfte

Att ge deltagaren kunskaper om jaktledarens roll, ansvar och befogenheter i ett jaktlag.

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Jaktledarens roll och ansvar för en säker och väl fungerande jakt
  • Konflikthantering
  • Jaktetik och jaktmoral
  • Jaktlagstiftningen
  • Kötthantering för en bättre köttkvalité
  • Skytteövningar för att avlossa säkra skott under jakt

 

 

Välkommen med din anmälan till: Jägareförbundet Mitt, Krontallsvägen 10,

791 55 FALUN. Tel 023-181 25

Epost: helene.sterner@jagareforbundet.se

 

Anmälan skall vara kansliet tillhanda senast den 18 April 2016

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick