bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016

2016-06-14

Jägareförbundets Gävleborg utbildningar och föreläsningar Hösten 2016. I sammarbete med Studiefrämjandet

 

Jägareförbundet erbjuder och arrangerar tillsammans med Studiefrämjandet

ett antal utbildningar hösten 2016 enligt nedan.
Kurserna leds av jaktvårdskonsulenter eller utbildad länsinstruktör.

 

Anmälan till respektive utbildning sker till Jägareförbundets kontor i Falun telefon 023-181 25 eller helene.sterner@jagareforbundet.se

 

 

 

Temakvällar; viltvårdsområden, kötthygien, jaktetik, vildsvin, kronhjort, lodjur, och varg.

Kvällsföreläsning av jaktvårdskonsulent/länsinstruktör om artens biologi, jakt mm.

 

Anordnas på initiativ av kretsar, älgskötselområden, studieförbund m.fl.
Intresserade kontakta; erik.matsson@jagareforbundet.se

Tema Kronhjort

Plats: Alfta

Tid: 10 augusti

Plats: Hög

Tid: 11 augusti

Anmälan:
helene.sterner@jagareforbundet.se alternativt 023-181 25

Tema Varg alternativt Älgförvaltning i vargrevir

Plats: Sandviken

Tid 14 december

Plats: Edsbyn
Tid: 15 december

Anmälan: helene.sterner@jagareforbundet.se alternativt 023-181 25

 

 

Tema Kötthygien

Plats: Ljusdal
Tid: 31 augusti

Plats: Bollnäs

Tid: 1 september

Plats: Sandviken
Tid: 4 oktober

 

Anmälan: helene.sterner@jagareforbundet.se alternativt 023-181 25

Tema Jaktetik

Plats: Ljusdal

Tid: 28 september

 

Anmälan: helene.sterner@jagareforbundet.se alternativt 023-181 25

 

Viltdata.se, Älgfrode

Kvällsutbildning om har man arbetar i nya versionen av Viltdata.se samt använder programmet Älgfrode. Målgruppen är i första hand nyckelpersoner i bl.a. älgskötselområden, Jaktvårdsföreningar, viltvårdsområden med flera, som ansvarar för rapportering av älgobs, rapportering fällda älgar samt småvilt.
Ingen avgift.

 

Anordnas efter förfrågan. Kontakta erik.matsson@jagareforbundet.se alt
026-62 85 58

 

 

Viltvårdsområde, VVO

Ett VVO är en sammanslutning av marker/fastigheter för en bättre jakt och viltvård. Många lagar och bestämmelser styr ett viltvårdsområde. För att på ett korrekt sätt sköta ett VVO krävs goda kunskaper om hur dess lagar och föreskrifter skall tolkas och följas. Kvällskurs. Ingen avgift

 

Plats: Hofors

Tid: 19 oktober

Plats: Hudiksvall

Tid: 20 oktober

 

Anmälan: helene.sterner@jagareforbundet.se alternativt 023-181 25

Närmare information erik.matsson@jagareforbundets.se
026-62 85 58

Fler utbildningar anordnas efter förfrågan (min 10 deltagare) Kontakta:
erik.matsson@jagareforbundet.se 026-62 85 58

 

 

Jaktledarutbildning

Under två dagar får du teoretisk genomgång av jaktvårdskonsulent samt praktiska skjutövningar för skytteinstruktör. Kursavgift 1250 kr. I avgiften ingår fika och lunch första dagen samt viss kurslitteratur. Minst 10 och max 18 deltagare. Utöver nedanstående tillfälle anordnas denna utbildning om intresse finns för kretsar, älgskötselområden, företag, viltvårdsområden eller jaktlag efter överenskommelse.

 

Plats: Abrå

Tid: 6 – 7 augusti

 

Plats: Gästrikland

Tid: 24 – 25 september


Pris: 1250 kr inklusive mat och kaffe

 

Anmälan: helene.sterner@jagareforbundet.se

Frågor om kursen kontakta Erik Matsson, erik.matsson@jagareforbundet.se
026-62 85 58

Fler utbildningar anordnas efter förfrågan (min 10 deltagare) Kontakta:

erik.matsson@jagareforbundet.se 026-62 85 58

 

 

Älgskötselområdets administration och älgförvaltningsplan

Ett älgskötselområde är en registreringsform för älgjakten som bygger på frivillig samverkan mellan jakträttshavare. En viktig del för att få registrera ett älgskötselområde är älgsköselplanen, men även administrationen inom området är viktigt för att allt skall fungera.

En introduktion till ett digitalt utbildningspaktet för älgskötselområdets administratörer anordans efter förfrågan. Minst 10 och max 20 deltagare.

 

 

Frågor om ”kursen” kontakta Erik Matsson erik.matsson@jagareforbundet.se
026-62 85 58

 

 

Föreningskunskap

För Er i Kretsar, viltvårdsområden, jaktklubbar eller Älgskötselområden som har upptäckt att man borde kunna mer om föreningskunskap har studiefrämjandet en utmärket liten ”kurs”. Kontakta Leif Risander Studiefrämjandet Leksand
076-77 86 069 alternativt leif.risander@studieframjandet.se
eller
Per Folkerud Studiefrämjandet Falun 070-751 44 22 alternativt
per.folkerud@studiefrämjandet.se
så kan de hjälpa Er.

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick