Björntilldelningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Björntilldelningen

2018-07-03

50 björnar i tilldelning i Gävleborg tack vare jägarnas insats.

Tack vare jägarnas mycket väl utförda björninventering har beräkningar visat att björnstammen är betydligt högre i Gävleborg än den nivå man tidigare utgått från i förvaltningen. Det fick konsekvensen att björntilldelningen höjdes från 30 till 50 björnar för att förvaltningsnivån på 360 björnar skall kunna nås. Jägareförbundet Gävleborg är dock mycket fundersamma över den kalkyl som presenterats i beslutet där vinterns björnfödslar inte finns upptagna. Tidigare har forskningen använt uttagssiffran 10% för att balansera björnstammen i Gävleborg. Det är uppenbart att den siffran inte längre gäller om Länsstyrelsen anser att ett uttag om 50 björnar gör att stammen sjunker. Länsstyrelsen uppger att man räknar med att målet 360 björnar skall vara nått om 5 år. Det är ett oacceptabelt långt perspektiv och något som Viltförvaltningsdelegationen knappast har räknat med. Vi förväntar oss snarast en redovisning där Länsstyrelsen redovisar vilken uttagsprocent man utgått från i bedömningen av balansering av björnstammen i Gävleborg.

Jägareförbundet Gävleborg

Johan Lundberg Per Mellström

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick