Avskjutningsrapport - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Mostphotos

Avskjutningsrapport

Jaktens framtid - Din insats är viktig för allas vår jakt!

2019-04-07

Det är snart dags för den årliga sammanställningen av vad ni har skjutit

Rapporten från ditt jaktlag behövs och är viktig! Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen. För att upprätthålla den kunskapen och kunna följa viltstammarnas utveckling är det viktigt att vi rapporterar vår avskjutning och sammanställer den information vi har.

Rapportera i Viltdata

Rapportera ditt jaktlags totala avskjutning i Viltdata. Rapporteringen avser jaktåret 2018/19, vilket innebär 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019. Kom ihåg att rapportera allt vilt som skjutits. Det är lätt att komma ihåg kronhjortar och vildsvin men kanske svårare med skator och nötskrikor. Men det är viktigt att rapporteringen är fullständig så att alla jaktbara viltarter kan följas.

Din rapport är viktig

Det är av största vikt att vi jägare levererar data av hög kvalitet om viltet och jakten.  Det behövs som stöd för att förvalta våra viltstammar. Rapporteringen har också stor betydelse vid beslut av jakttider. I dagens samhälle finns en stor efterfrågan på information om vilt och jakt. Bra data om viltstammarnas utveckling blir därmed allt mer betydelsefull för att undvika att viltförvaltningen faller offer för tyckande och spekulationer.

www.viltdata.se

Lathund för viltövervakning

Länk till förra årets rapportering:

https://www.viltdata.se/wp-content/uploads/2018/12/Avskjutningsrapport-2017_18.-G%C3%A4vleborg.pdf

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick