Möte i Riksdagen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Möte i Riksdagen

Jägareförbundet Dalarna & Gävleborg på besök i Riksdagen

2019-05-06

Är man tyst får man acceptera så vi väljer att påverka.

Onsdag den 24 april åkte Dalarnas ordförande Ulf Berg, Gävleborgs ordförande Johan Lundberg, VFD delegaten och vice ordförande Dalarna Mats Larsson tillsammans med Jaktvårdskonsulent Filip Ånöstam och Administratör Helena Tysk ner till Riksdagen för att träffa riksdagsledamöter som representerar länen. Endast Moderaterna och Sverigedemokraterna var närvarande med Lars Beckman, Carl-Oskar Bohlin och Viktor Wärnick från Moderaterna och från Sverige Demokraterna deltog Mats Nordberg, Magnus Persson och Thomas Morell.

 

Vi blev väl bemötta och började med en rundvandring innan vi satte oss ner i möte för att diskutera flera aktuella frågor där de olika representanterna höll med oss i frågorna.

 

Ulf, Mats & Johan berättade länens situation där länsstyrelserna går in med miniminivåer på rovdjur som inte är de som godkändes av VFD. Moderaterna och SD anser att det är väldigt viktigt att VFD har ett tydligt inflytande och att det är denna instans som tar besluten i rovdjursfrågan. Moderaterna tycker att riksdagsbeslutet om hur VFD ska fungera är tydligt men att det är olyckligt att det på många håll inte efterföljs, med detta instämmer SD. Naturligt kom vi in på rovdjursfrågan där diskussionerna kretsade kring skyddsjakt på närgångna vargar samt den gynnsamma bevarandestatusen (GYBS). 2015 gick regeringen, in och gav naturvårdsverket i uppdrag att göra en ny analys över hur många vargar vi behöver för att uppnå GYBS, helt emot det riksdagsbeslut som finns. Naturvårdsverket satte sen utifrån uppdraget in med en ny siffra på 300 vargar, vilket inte stöds av forskningen. Alla i rummet var samstämmiga kring att regeringen frångår det tydliga riksdagsbeslut som finns med GYBS på 170-270 vargar och att pressen på regeringen måste öka för att besluten ska efterföljas. Vidare frågade riksdagsledamöterna hur det kan komma sig att vargen inte har mer spridning och varför vargen inte finns över hela Sverige förutom i renbetesområdena som beslutats. Ett av svaren är att det system med miniminivåer som gäller beskriver nuläget och inte målen för en framtida spridning, detta system gör att vi inte har några specifika mål med spridningen att nå samt att inget län blir riktigt nöjd.

 

Vidare tog vi upp frågan kring jakt och viltvårdsuppdraget som Jägareförbundet haft sedan 1939. Här driver vi frågan om fleråriga beslut om uppdraget då det krävs långsiktig planering för vår verksamhet. Alla var överens om att Svenska Jägareförbundet skött detta uppdrag väldigt bra och att svenska jägareförbundet är den självklara parten även i framtiden.

 

Jakt för funktionsnedsatta är en fråga som Jägareförbundet drivit länge. Situationen idag är orimlig där en funktionsnedsatt måste skaffa sig ett flertal tillstånd för att jaga från en fyrhjuling. Tillstånd kan vara begränsade både i tid och geografiskt. Förbundet vill ha generellt tillstånd att jaga från motordrivet fordon samt undantag från fågel- och habitatdirektiven så att det inte krävs särskilda tillstånd för att jaga t.ex. fågel och skogshare. Regeringen införde vissa regelförenklingar på området under 2018 men långt ifrån tillräckligt.

Ledamöterna instämde även på denna punkt att en dispens borde gälla över hela landet och inte bara det län man söker tillstånd i.

 

En annan fråga som diskuterades var införandet av licensjakt på säl och skarv där det nu krävs åtgärder för att komma tillrätta med de problem som skapas av de höga populationerna som finns. Ledamöterna såg även bekymret med att det inte är tillåtet att sälja produkter från säl och att det behövs en förändring på detta men att det är något som man inte kan besluta om i nationellt utan det är en EU-fråga.

 

Övriga frågor som togs upp var, att handläggningen av vapenlicensansökningar behöver förenklas, en småskalig försäljning av vildsvinskött för att kunna öka avskjutningen och för att

fler ska få tillgång till klimatvänligt kött, att viltförvaltning ska skötas lokalt och regionalt, samt arbetet med att utveckla viltövervakningen med hjälp av viltkameror.

 

Sverigedemokraternas Magnus Persson tog även upp frågan om löshundsjakten och att han gått in med en fråga till kulturministern om hon avser att klassa löshundsjakten som kulturarv.

 

Vi tackar för ett trevligt möte och ser vikten av dessa dialogmöten ofta för att försäkra sig om att vi alla är med på samma spelplan och har en uppfattning hur verkligheten ser ut i vårt avlånga land.

//

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet Dalarna

 

Johan Lundberg

Ordförande Jägareförbundet Gävleborg

 

Mats Larsson

Styrelseledamot Jägareförbundet Dalarna och VFD delegat jägarintresset Dalarna

 

Filip Ånöstam

Jaktvårdskonsulent Dalarna och Gävleborg

 

Helena Tysk

Administratör Gävleborg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick