Kunskap är aldrig tungt att bära - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Anja Kjellson

Kunskap är aldrig tungt att bära

Jaktkunskap är en oberoende förmedlare av kunskap och klokskap som inspirerar och utbildar jägare ur ett etiskt helhetsperspektiv. Det bidrar till att utveckla inställningen, kunskapen och beteendet hos jägarna för en rikare natur i balans. Det gagnar jakten, naturen, samhället och klimatet. Nu och i framtiden.

2019-11-17

Ju mer kunskap du har på ett område desto mer egen kraft har du att påverka det i rätt riktning. Det gäller alla områden i livet – liksom i jakten. Och med ökad kunskap finns ingen förlorare. Bara vinnare. Du vinner som enskild jägare, jägarkåren vinner, liksom viltet, naturen och samhället.

Jaktkunskap.se

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick