Inspirationsdag om Skärgårdsjakt - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Niklas Liljebäck

Inspirationsdag om Skärgårdsjakt

2020-01-20

Jägareförbundet Stockholms län bjuder in till minimässa och
inspirationsdag om jakt på säl och skarv, mink och
sjöfågel.

Lördagen den 15 februari, klockan 12.30-16.30
Värmdö bygdegård, Hemmesta*

Entré 100 kontant. Fritt inträde och fika för medlem i Svenska
Jägareförbundet.

Anmälan senast den 12 februari till:skargard@stockholm-jagareforbundet.se

Program:13.00
Föredrag om skarv
Nyheter från myndigheter, skarvfrågan nationellt,
praktisk skyddsjakt mm.

Diskussion. 15.00
Paneldiskussion om säl
Kunniga säljägares erfarenheter och tips för lyckad säljakt
och tillvaratagande.

15.40
Säkerhet, utrustning och rapportering
Jaktvårdskonsulent Per Zakariasson

På vår minimässa kan du se och få mer kunskap om vettar, bulvaner,
skåror. Minkfällor, holkar och tillvaratagande av fågel. Skarvens
kolonier och uppehållsplatser. Äggbehandling.Och mat – fågel och säl.

Medverkande: Clas Boström, Tord Jansson, Torsten Mörner m fl


Hjärtligt välkommen!
Jägareförbundet Stockholms län
Kust & skärgård

*https://varmdobygdegard.se/ Du tar dig lätt hit
med både bil och buss. Med SL Buss 435, 436,
437, 438, 439, 440 och 474. Gott om parkering för
bil Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick