Vargspillningsinventering 2019/2020 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Vargspillningsinventering 2019/2020

Tack till jägarna.

2020-04-04

Dagens rovdjursförvaltning fungerar inte, vi har ett riksdagsbeslut om 170-270 vargar, en myndighet som sätter egna högre gränser och vi ser inte att tillräckliga åtgärder görs för att minska det totala rovdjurstrycket där det är som störst. Vi arbetar alltjämt på mot målet max 150 vargar i landet, minskning där tätheten är som störst och att övriga rovdjursarter hålls på beslutade nivåer.

Jägareförbundet Gävleborg vill rikta ett stort tack till länets jägare som genom sina frivilliga insatser bidragit till att vi nu får ett mycket bättre underlag i vargfrågan. Vargspillningsinventeringen som pågått mellan 1 oktober och 31 mars har gett fynd av 351 unika individer och då är fortfarande något hundratal sent inkomna prover inte analyserade än. Alla vargar är ej heller funna utan man ska med hjälp av den s.k. fångst- och återfångstmetoden beräkna hur många vargar som vi inte lyckats hitta.
Preliminära resultat från den ordinarie inventeringen visar att fram till den 26 mars har man funnit 57 revirhävdande vargkonstellationer, av dessa berörs Gävleborg av 16 familjegrupper och revirhävdande par, närmare en tredjedel av landets vargar i ett län.

Tack vare era insatser har vi nu en bättre överblick över antalet vargar samt deras fördelning över landet. Resultatet stärker vår övertygelse om att det finns ett stort utrymme för en beståndsreglerande jakt och att vårt län står högst på listan att sänka det totala rovdjurstrycket. Vi tar detta resultat med oss i det fortsatta arbetet mot en fungerande rovdjursförvaltning.

Johan Lundberg                                     Erik Matsson
Ordförande Jägareförbundet         Gävleborg Länsansvarig jaktvårdskonsulent

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick