Nominering av ledamöter i länets älgförvaltningsgrupper - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Nominering av ledamöter i länets älgförvaltningsgrupper

Länet är indelat i 10 st älgförvaltningsområden. I dessa sitter en älgförvaltningsgrupp med uppgift utifrån markens, samhällets och djurlivets förutsättningar sätta ihop en älgförvaltningsplan. Denna plan är sedan normgivande för framtagandet av älgskötselplaner och Länsstyrelsens tilldelning i eventuella licensområden. Grupperna består av 6 personer där 3 skall representera det skogliga intresset och 3 det jaktliga intresset, eller de ekonomiska och sociala intressena om man så vill. Det är därför viktigt att vi får in ledamöter i dessa grupper som har förtroende ute i jägarleden och som är beredda att stå upp för våra ståndpunkter. 6 st älgförvaltningsgrupper kommer utses då de små områdena utefter kusten förvaltas av samma grupp som finns på motstående sidan av E4:n.

2020-11-09

Nomineringar skall innehålla: Namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer, e-postadress, motivering och referenser. Jägareförbundet Gävleborg kommer hantera alla uppgifter med full sekretess och all dokumentation förstörs efter att nomineringsprocessen är klar. Den sökande måste dock vara medveten om att namn och vissa kontaktuppgifter kommer läggas ut offentligt om man blir förordnad av Länsstyrelsen att sitta i en förvaltningsgrupp.

Nomineringar lämnas in till din lokala jaktvårdskrets oavsett vilken förvaltningsgrupp som avses senast fredagen den 20/11. Vi ser dock gärna att nomineringar kommer in löpande så att vi kan följa upp och tillse att ingen stol missas.

 

Mvh Erik Matsson, jaktvårdskonsulent Gävleborg, enligt uppdrag

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick