bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Roger Arnefalk

Sänkt förvaltningsmål för björn i Gävleborg

Jägarnas, Skogsbrukets, Jordbrukets och Fäbodbrukets förslag om sänkt förvaltningsmål röstades igenom vid Viltförvaltningsdelegationens möte den 26 mars.

2021-04-10

Frågan om nya förvaltningsmål för björn och järv i Gävleborg behandlades på Viltförvaltningsdelegationens möte den 26 mars. Till mötet hade Länsstyrelsen lämnat förslag på en förvaltningsnivå på oförändrat 36 föryngringar vilket motsvarar ca 360 björnar. Naturvårdsintresset hade lämnat förslag på 40 föryngringar vilket motsvarar ca 400 björnar.

Jakt- och viltvårdsintresset som företräds av Johan Lundberg Jägareförbundet Gävleborg, hade tillsammans med skogsbrukets, jordbrukets och fäbodbrukets representanter lämnat ett förslag på en sänkning av förvaltningsmålet till 30 föryngringar motsvarande ca 300 björnar. Miniminivån i länet är 25 föryngringar (ca 250 björnar)

Ur ett jägarperspektiv är björnen ett fantastiskt jaktbart vilt samtidigt som den starkt påverkar älgstammen. I några av älgförvaltningsområdena i de björntätast delarna av länet är björnens predation på älg nästan lika stor som vargens trots att dessa områden är täckta av vargrevir.

Det har funnits en uttalad ambition om en expansion av björnen i länet samtidigt som tätheterna i de björntäta områdena skall minskas. 2017 gjorde jägarna i Gävleborg en fantastisk insats under den inventering som utfördes vilket bidrog till att efterföljande beräkning visade på en betydligt högre björnstam än den som förvaltningen tidigare utgått ifrån. Det medförde att tilldelningen höjdes från 30 björnar 2017 till 50 björnar 2018. 2019 var tilldelningen 50 björnar och 2020 60 björnar.

Trots ökad tilldelning och att länets i och med det beräknades vara nere på det gamla förvaltningsmålet runt år 2022, upplevs tätheterna fortfarande för stora i de björntätaste områdena i länet.

Då återstår att sänka förvaltningsmålet vilket alltså blev beslutet i VFD. Röstningen skedde i två steg. Jägarnas, skogsbrukets, jordbrukets och fäbodbrukets förslag visade sig ha ett mycket starkt stöd i VFD.

Björnförvaltningen är komplex med sen reproduktionsstart för honor samtidigt som honorna får ungar vartannat eller vart tredje år. Effekten av uttag av dominanta hanar som kan öka dödligheten bland björnungar är också en faktor som påverkar och komplicerar beräkningen av uttaget på väg mot ett mål.

Sänkningen av förvaltningsmålet innebär självklart en förväntad ökad beskattning av populationen i länet. Beslut om tilldelning vid licensjakt tas av Länsstyrelsen.

Viltförvaltningsdelegationen var helt enig om att järven tills vidare skall ha fri utveckling i länet.

Jägareförbundet Gävleborg

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick