bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Svensk Jakt

Till minne av Karl Evert Hellsén

Vår vän och jaktkamrat har den 23 oktober vandrat djupare in i skogen.

2021-11-03

Karl-Evert Hellsén blev invald i styrelsen vid stämman 1993 i Torsåker och tog över ordförandeklubban 2003 vid stämman i Alfta.

”Jag kommer ihåg hur stolt och glad jag var där i Alfta och det har jag varit hela tiden sedan dess, sade han.” Karl-Everts arbete har kännetecknats av att han alltid haft de enskilda medlemmarna i fokus. Frågan om vad medlemmarna skulle tycka ställdes så fort det blev tal om någon förändring eller om något problem skulle lösas. Karl-Evert profilerade sig som en lyssnande person, med känsla för att navigera med politisk eftertänksamhet.

 

Den profilen tillsammans med sitt sätt att uttrycka sig enkelt, rakt och klarsynt gjorde Karl-Evert till en populär ordförande, som också fick ett mycket stort förtroende bland personal och förtroendevalda i hela landet.

 

För de som träffat Karl-Evert råder det heller ingen tvekan om att det är en skogarnas man som de mött. Under de sista åren som ordförande var det naturligt att Karl-Evert blev utsedd att ingå i en nationell grupp med tre länsordförande vars uppgift var diverse problemlösningar.

 

– Att bli utsedd till en av ”de tre vise männen” kändes otroligt hedrande, berättade Karl-Evert.

Det som tagit den absolut mesta av Karl-Everts tid som ordförande är rovdjursfrågor, speciellt det som berör den växande vargstammen. Han satt även med i det nationella rovdjursrådet. Ett helt nytt älgjaktsystem sjösattes under hans tid som ordförande.

 

– Skyddsjakten på varg i Svartbo 2006 och licensjakten vid Kölsjön 2010 är något som har etsat sig fast i minnet, berättade Karl-Evert. Dels var det en framgång för vårt arbete att göra jakterna möjlig och dessutom var det strapatser som krävde stort tålamod och samarbete i bland annat 30 graders kyla och djup snö.

 

Karl-Evert tog också initiativet att skapa en samlingsplats för länets jägare i Sidertjärn. Där har framför allt verksamhet för ungdomar och kvinnor prioriterats. Där äger också en högkvalitativ björnjaktsutbildning rum varje höst under bland annat Karl-Everts ledning då han var aktiv.

 

”Nu är allt snart tipp topp i Sidertjärn och jag fick ett riktigt skituppdrag av styrelsen när jag berättade att någon annan fick ta över ordförandeklubban och det var att fixa ett nytt dass, sade Karl-Evert.”

 

Karl-Evert Hellsén har lagt ner ett oerhört stort arbete som representant för medlemmarna,

jakten och jägarna och förärades med Svenska Jägareförbundets förtjänsttecken i guld, den så kallade guldörnen.

Vi jägare är tacksamma för att det finns sådana människor och hedrar minnet av Karl-Evert.

 

Nu har du vandrat vidare och vi tackar dig för den tid du gav oss. Våra tankar går till dina närmaste.

 

God jakt i de sälla jaktmarkerna bland ståtliga furor och taktfasta ståndskall.

 

Styrelse och tjänstepersoner Jägareförbundet Gävleborg

Johan Lundberg, Janne Setterberg, Tor Lindkvist, Zinita Källström, Anita Nyberg, Jonas Danielsson, Jörgen Linander, Ulf Backman, Felix Sundström och CG Smålänning.

Alpo Syväjärvi, Hans Johansson, Erik Matsson, Britta Lund

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick