bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Hanne Kringstad

Besök i Riksdagen

Johan Lundberg, ordf Jägareförbundet Gävleborg och Ulf Berg, ordf Jägareförbundet Dalarna besökte igår riksdagen för att diskutera jaktfrågor med våra riksdagspolitiker från Gävleborg och Dalarna.

2022-03-23

Diskussionen inleddes och avslutades med fokus på varg och rovdjurspolitiken. Samtliga närvarande partier - S, M, SD och C (MP, KD och L har inga representanter från våra län i riksdagen) var överens om att vi måste arbeta hårdare för att nå riksdagens mål om 170-270 vargar. En del höjda ögonbryn syntes också när vi presenterade de senaste siffrorna från vinterns inventering. Konsensus rådde helt klart om att beslutade nivåer ska efterlevas. Oppositionen påpekade också att detta är regeringens arbete.

 

Älgförvaltningen och vikten av att denna utgår ifrån den lokala nivån var också en fråga på agendan. Vi lyfte problematiken med låga älgstammar, skadenivåer på skogen och rovdjur. Här vill man inte se lagstiftning utan att vi som är berörda av frågorna, jägarna och markägarna kommer överens och arbetar tillsammans för en hållbar förvaltning. Även här rådde enighet i att rovdjuren påverkar jakten och där finns mycket arbete att göra.

 

Vidare diskuterades att det ligger en proposition om att det allmänna uppdraget ska åter till Svenska Jägareförbundet samt att en översyn av jaktlagstiftningen är på gång.

 

Det konstaterades också att den svenska jägarkåren gör stora insatser för vilt och natur i Sverige, inte minst med NVR.

 

Riksdagsledamötena tackade för mötet och bra diskussioner samt uppmanade oss att kommunicera mer om allt bra vi gör!

 

Medverkande:

Carl-Oskar Bohlin M

Sofie Eriksson S

Roza Güclü Hedin S

Peter Helander C

Magnus Persson SD

Anders W Jonsson C

Lars Beckman M

 

Johan Lundberg, ordf Jägareförbundet Gävleborg

Ulf Berg, ordf Jägareförbundet Dalarna

Mattias Olsson, ansvarig intressebevakning Svenska Jägareförbundet
Hanne Kringstad, jaktvårdskonsulent Dalarna och Gävleborg

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick