bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Eric Mandre/Mostphotos

Björnspillningsinventering 2022

Deltag i årets inventering för framtida jakter

2022-08-16

Jägare och markägare har gemensamt verkat för en sänkning av länets förvaltningsmål på björn som tillsammans med björnobsens utveckling resulterat i en kraftig höjning av årets tilldelning. Målsättningen är att björnstammen ska sänkas till i nivå med förvaltningsmålet och för att komma dit är såväl björnspillningsinventeringen och björnobsen mycket viktiga verktyg.
Så det är oerhört viktigt att inventeringen blir heltäckande och att det lämnas in så många prover som möjligt.

I nedanstående länk finner du utlämningsställen för provkit till årets björnspillningsinventering.

Inventering 2022

 

Nu ska björnarna räknas | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick