bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Älgobs Gävleborgs län

Älgstammen fortsätter minska i Götaland och Svealand – Gävleborgs län

2022-10-31

Efter närmare två veckors älgjakt i Götaland och Svealand har jägarna rapporterat tillräckligt mycket älgobs för att vi ska kunna börja dra slutsatser och se trenderna i älgstammens förändring över tid. Sifforna visar att älgstammen är fortsatt vikande i stort sett inom alla län och det är på många håll från redan mycket låga nivåer.

- Älgobsen visar att älgstammen är fortsatt vikande inom Gävleborgs län, vilket den varit sedan 2017. Det är inte bara nivån vi är oroade för utan framförallt en försämrad kvalité på älgstammen säger Jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.

- Det finns förstås variationer inom länen men den vikande trenden är mycket tydlig på de flesta håll, säger Elias Turesson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Det vi också ser, fortsätter Elias Turesson, är att reproduktionen också är låg. Den kan förstås variera mellan år av olika orsaker men i en vikande älgstam är risken stor att medelåldern på älgkorna sjunker och därmed också älgkornas kalvantal. Älgkor behöver vara fem, sex år för att få maximalt med kalvar.

- Även om målsättning inom många områden har varit att sänka älgstammen är det viktigt att anpassa jakt och avskjutning under pågående säsong utifrån den fakta som jägarna levererat i form av älgobs. Överenskomna planer ska följas men vid allt lägre nivå på älgstammen måste kvalitén vara ledstjärnan säger Hans Johansson, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet. Det är de älgar som är kvar efter jakten som är det viktiga, menar Hans Johansson. Det ska vara älgkor och älgtjurar som är fem, sex år eller äldre och det fås genom att andelen älgkalvar som fälls är hög. Bra riktmärke är varannanälg-principen, nämligen att minst varannan älg som fälls ska vara en kalv. När man inte längre kan fälla någon kalv ska man nog inte längre fortsätta fälla vuxna älgar.

- Jägareförbundets råd är tydligt avslutar Elias Turesson, spara de större och tyngre djuren och i första hand inrikta jakten på små och klena individer. Är man osäker på hur älgtillgången ser ut i det egna området så låt kalvjakten styra avskjutningen och se till att kalvandelen i avskjutningen är hög genom hela jaktsäsongen.

Figur: Älgstammens förändring inom Gävleborgs län från 2012 till 2022 där sista året är preliminära siffror.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick