bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Gävleborg

Foto: Niklas Liljebäck

Stabilt läge i länets viltstammar

Nu har sammanställningen av jaktåret 2021-2022 avskjutningsrapportering av småvilt i Gävleborgs län gjorts. Svenska Jägareförbundet fick in avskjutningssiffror för hela 37% av arealen i Gävleborg, ett riktigt bra resultat och snart är vi uppe på målet om 40%. Informationen ger möjlighet att se trender i faunan, lokalt och regionalt, och hur situationen ser ut för våra viltarter över tid. Detta spelar en viktig roll i form av kunskap om de svenska viltarterna och hur vi förvaltar dem.

2022-12-12

Statistiken som jägarna bidrar med säger oss att rådjuren minskar något sedan 2020, men har långsiktigt en stabil trend med årsvariationer, det samma kan vi se för rödräven. Samtidigt kan vi se att skogsharen har minskat under en längre period. Variationer i stammarna kan bero på flera faktorer så som jakttryck, predatorer och väder under försommaren.


- Räv, hare och skogsfågel har ofta cykliska variationer då räven är en stor predator på småvilt som hare, skogsfågel och rådjur. Genom jägarnas frivilliga arbete kan vi följa de olika viltstammarnas utveckling och anpassa förvaltningen där efter, säger jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.
Vildsvinsstammen har under flera år varit ökande i Gävleborg men enligt senaste rapporten ser stammen ut att stanna av i sin tillväxt. Vildsvin är ett relativt nytt vilt för länet men förekommer i dag koncentrerat i mindre grupper eller som enskilda individer i hela Gävleborg, största koncentrationen återfinns i södra delarna.


- Ett ökat jakttryck tillsammans, möjligheten att använda mörkerriktmedel och vårens väderförhållanden för nyfödda vildsvinskultingar har lett till sämre överlevnad. Jägarna har sett utvecklingen av vildsvinsstammen och försökt ligga i framkant för att förekomma allt för stora skador i länet. Det finns goda exempel på samarbeten mellan jägare, markägare och myndigheter i länet, säger Jaktvårdskonsulent Anna Olofsson.


Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 samlat in data över de svenska viltstammarna. Rapporterna ger oss ett kvalitativt underlag att basera vår kunskap om de vilda djurens utveckling på. Få andra länder har tillgång till statistik som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Att insamlingen av data bygger på jägarnas frivilliga insatser ger dessutom uppgifterna hög trovärdighet.
Den svenska jägarkåren är den viktigaste förutsättningen för att få in denna data som placerar Sverige i framkant när det gäller den här typen av kunskap.


På Svenska Jägareförbundets Webbplats viltdata.se finns avskjutningsstatistik för svenska viltarter. Informationen finns från lokala kretsar, länsnivå och riksnivå.

För frågor eller mer information om rapporten för jaktåret 2021-2022 kontakta:
Anna Olofsson
Jaktvårdskonsulent, Gävleborgs län
Anna.olofsson@jagareforbundet.se
010 – 584 76 62

Johan Lundberg
Ordföranden Jägareförbundet Gävleborg
Johan.lundberg@liacab.se
070 – 604 23 51

Tillbaka till överblick